Blogg

Här i bloggen kommer vi naturligtvis att skriva mycket om barns rätt, men även allmänt om juridik. 

Sida 3

Varje vuxen viktig enligt barnpsykolog

31 maj 2016

Det är på Yles hemsida man kan läsa om hur varje vuxen i ett barns närhet är viktig för den. Problem kan därför uppstå när mor- och farföräldrar inte får träffa sina barnbarn.

Att mor- och farföräldrar inte får träffa sina barnbarn, kan bland annat bero på att nyblivna föräldrar har svårt att ta råd från sina föräldrar – även om de är välmenande, säger Sofie Nyberg-Ölander, som är barnpsykolog.

Sådana konflikter kan en leda till en långsiktig skada på relationen. Andra vanliga orsaker till en försämrad relation är bland annat att gamla, oarbetade känslor dyker upp. Problem som uppstår vid relationer är inte heller det särskilt ovanligt att se, säger barnpsykologen. Hon tillägger att den här typen av utmaningar kan innebära att föräldrarna hindrar sina föräldrar ifrån att umgås med sina barnbarn.

”Väldigt tragiskt”

Barnpsykologen Sofie Nyberg stöter ofta på sådana här situationer på sin mottagning.

– Det är mycket tragiskt när jag blir varse om såna här situationer. Jag tänker främst på barnbarnet som mister möjligheten att växa upp med en sund relation till sin farmor, farfar och mormor och morfar.

Som barnpsykolog är det just sådana här problem hon väldigt ofta får arbeta med. Hon menar att varje enskild vuxen som finns kring barnet ökar trygghetskänslan. Mor- och farföräldrarna kan dessutom ge barnet saker som inte föräldrarna kan, eftersom de inte har huvudansvaret för saker som uppfostran och skolgång.

– Mor- och farföräldrar behöver inte dra gränser på samma sätt som föräldrarna. På så vis kan de istället ösa på med kärlek och rikta den mot barnet. Det för mycket gott med sig för barnet att ha den här typen av relationer. Barnet får även perspektiv över sin egen tillvaro genom att umgås med far- och morföräldrarna.

Barnpsykologen menar dock att man i en del fall måste sätta gränser för umgänget just mellan barnbarn och mor- och farföräldrar.

– Då det förekommer vanvård, som till exempel misshandel, så att far- och morföräldrarna inte är kapabla att sörja om barnbarnet, eller vara på tu man hand med honom/henne är det mycket viktigt att skydda barnet och sätta gränser. Detta eftersom barnets psykiska utveckling och dess trygghet är i fara.

I längden, menar Sofie Nyberg, är det viktigt att också lösa den här typen av konflikter. Detta eftersom konflikter är något som sliter på alla – inte bara barnet.

Lätt för barn att komma i kläm med LVU

24 maj 2016

Lagen om vård av unga har som syfte att, med hjälp av tvångsomhändertagande, skydda unga från eget skadligt beteende eller från en skadlig hemmiljö. 

Det kan dock vara så att lagen ibland används på ett sätt som gör att det är barnen själva som kommer i kläm. Detta kan handla om att socialnämnden tvångsplacerar barn i familjehem där fosterföräldrarna är allt annat än pålitliga, att de gjort en otillräcklig utredning om barnets faktiska hemförhållanden eller att uppföljningsprocessen (där man regelbundet ska undersöka om det skett positiva eller negativa förändringar i familjehemsmiljön eller hemmiljön) har stora brister och ibland negligeras helt.

När det gäller frågor som är såhär viktiga och som får långlivade konsekvenser för barnens framtid är det extra viktigt att allt sköts som det ska och att man gör många och regelbundna uppföljningar. Vi har inte råd att se fler barn falla genom sprickorna och bör kontinuerligt arbeta med att förbättra, förstärka och bygga upp ett starkt rättsskydd för de unga i samhället. 

Du kan läsa mer om LVU på denna sida: http://www.lvuadvokat.se/.