Behöver barn en försvarsadvokat?

Den frågan, som många ställer sig efter Uppdrag Gransknings avslöjande i Sveriges television om de båda bröderna som aldrig mördat lille Kevin efter att journalisten Dan Josefssons avlöjande, är om även barn behöver en egen och väl utbildad och erfaren försvarsadvokat i Stockholm om det är i Stockholm som brottet misstänks ha begåtts. Det kanske hade hjälpt dem i den utomordentligt dåligt utredda händelsen av den tragiska bortgången av den lilla pojkens död. Hade bröderna haft en egen försvarsadvokat kunde kanske utgången ha blivit en annan? Vi tror ju det. Det borde bli lag på att även barn ska ha en försvarsadvokat vid sin sida om de blir offer för fler polisers dåliga utredningar.

Svårt att veta på förhand

Det problem vi ser är att vi inte vet på förhand om de kommer att bli offer för polisers dåliga utredningar. Däremot ser vi gång efter annan att poliser leder dåliga utredningar, även om en åklagare alltid är den som bär ansvar för utredningar när det kommer till mordmisstankar. Men på alldeles för många håll ser vi systemfel som poliser gör sig skyldiga till när det kommer till deras metoder att utreda misstänkta mord och dråp. Senast fick polisen i Huskvarna allvarlig kritik efter mordet på den rumänske tiggaren Gica. Men det är inte bara polisen i detta fall som får allvarlig kritik, utan även socialtjänsten får det. Däremot ansåg många experter att en första bedömning som polisen gjorde, felaktigt om händelsen med Gica, att rättstekniker fick ett dåligt utredningsläge, då polisen helt felaktigt antog att inget brott hade begåtts i händelsen av Gicas död. Polisen antog helt felaktigt att Gica dött en "naturlig" död, som senare, med hjälp av mobilfilmer visade att han utsatts för en grov misshandel av en 16-årig pojke och fler av hans kompisar.

Det ska ju inte hända igen

Detta skriver vi inte för att kasta skit på polisen, men detta ska ju inte få hända igen; att fel begås i allvarliga och misstänkta fall som rör människors dödsfall. Vi menar att polisen borde vidareutbildas och att man alltid bör utreda misstänkta dödsfall mer noggrannt och att polisen borde göra ordentliga utredningar angående människors bortgång innan man slår fast att inget misstänkt har hänt. Det ska inte få finnas fler barn som skadas av att polisen inte klarar av utreda mordutredningar på ett rättssäkert sätt. Vi ser i fall efter fall att barns rättssäkerhet sätts ur spel så länge de inte har en utbildad och erfaren försvarsadvokat vid sin sida om de blir misstänkta för något brott.

15 Jan 2019