Fängslade föräldrar

Det finns en rad olika orsaker till att en förälder eller annan familjemedlem blir tagen av polisen. Först och främst är det viktigt att klargöra att man inte måste ha begått ett brott, eller ens vara misstänkt för ett brott, för att polisen ska anse att det är nödvändigt att göra ett begränsat frihetsberövande. Då rör det sig om någonting som kallas omhändertagande och innebär att polisen tar med personen till en cell där denne tvingas stanna max 6 timmar. Detta beror ofta på berusning eller på att personen har betett sig på ett olämpligt sätt på allmän plats.

Om en förälder har blivit omhändertagen och inte begått ett brott får han eller hon därför inget straff som följd av händelsen utöver det tillfälliga frihetsberövandet och är fri att gå hem efter de 6 timmarna.

När polisen griper en anhörig

Om en individ har begått ett brott eller är misstänkt för ett brott kan polisen göra ett gripande där de tar med personen in på polisstationen för förhör. Skulle det efter förhöret föreligga graverande misstankar eller risk för att personen i fråga skulle försöka gå under jorden finns det en möjlighet att åklagaren yrkar på att den misstänkte blir anhållen. Gör det inte det är det ofta fritt fram för den gripne att återvända hem.

Om åklagaren beslutar att anhålla den misstänkte innebär detta att denne blir inspärrad i maximalt sjuttiotvå timmar. Efter den tiden krävs det att åklagaren yrkar på att personen ska häktas för att det ska bli tal om ytterligare frihetsberövande. En häktning sker endast om personen är misstänkt på sannolika skäl och innebär minst två veckors extra förvaring. Under denna period är det ovanligt att man tillåts besöka den misstänkte. Endast i de fall där personen i fråga varit häktade under en längre period kan det bli aktuellt med besök.

Under perioder där en förälder eller anhörig sitter fängslad är det viktigt att barnen får det stöd de behöver. Socialstyrelsen, Statens folkhälsoinstitut och Sveriges kommuner och landsting arbetar hårt med att öka stödet till barn med föräldrar som har problem med kriminalitet eller missbruk och du kan alltid vända dig till dem med frågor eller liknande.

Det går även bra att vända sig till jurister eller advokater som har familjerätt eller socialrätt som inriktning.