Om oss

Målet med den här sidan är att skapa en ökad kunskap om vilka rättigheter barn har i vårt samhälle. Vi kommer att skriva artiklar och förklarande blogginlägg om allt från vårdnadsfrågor - hur mycket har ett barn att säga till om vid en vårdnadstvist? - vidare till LVU och frågor som rör rättsskydd för barn. Vidare så kommer vi även att titta närmare på FNs Barnkonvention och vad denna innebär på ett mer konkret sätt. Vad innebär det för barn i vårt land att Sverige ratificerat Barnkonventionen och vilka länder har egentligen gjort detta - och vilka har inte gjort det?

Vi kommer alltid att utgå från barnen i våra texter och visa upp olika scenarion där barn och ungdomar tenderar att hamna i kläm. Ett vanligt sådant idag handlar om vårdnadstvister. Det har under de senaste åren skett en ökning av antalet vårdnadstvister i Sverige och gemensamt mellan de flesta av dessa är att barnen kan ta skada. Vårdnadshavare som befinner sig i en vårdnadstvist tenderar att glömma bort sina barn och enbart se till sina intressen. Detta i kombination med att vårdnadstvister tar lång tid att lösa gör att barnen kan ges livslånga ärr att bära genom livet. Vi ska här titta närmare på hur man bör agera, om det finns andra lösningar än att inleda en vårdnadstvist och vilken typ av hjälp man kan erbjudas av kommunen i samband med att en vårdnadstvist tar vid. Vilken hjälp kan barnen få och vad är viktigt att tänka på som vårdnadshavare?

Vi hoppas att den här sidan ska räta ut en del frågetecken och skapa en högre kunskap om vilka rättigheter barn i Sverige har - både generellt och i specifika situationer. Välkommen.