Blogg

Här i bloggen kommer vi naturligtvis att skriva mycket om barns rätt, men även allmänt om juridik. 

RSS

Att anmäla en våldtäkt i Göteborg

21 sep 2021

Alla brott ska anmälas, även om många förundersökningar läggs ner. Det kan vara svårt att göra en anmälan om man har blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg, men det är viktigt att försöka.

Alla har vi nog varit med om oönskade blickar och tafsningar från män som inte förstår vad ordet nej betyder. Att bli våldtagen och att någon har sex med en mot ens vilja, utan att man har sagt ja och gett sitt samtycke, är aldrig rätt.

Det kan vara av någon man känner och litar på och som befinner sig i ens närhet regelbundet, men det kan också vara någon helt utomstående som man aldrig tidigare har träffat. Oavsett vem det är så är det väldigt viktigt att man ser till att få hjälp efter en våldtäkt, och att man berättar för någon om vad som hänt.

Anlita advokat efter en våldtäkt

När någon inte accepterar ett nej och sedan våldför sig på en, så är det inte samtycke. Ett samtycke kräver att man säger ja till det som ska hända. När man har blivit utsatt för en våldtäkt så behöver man först och främst berätta för någon om vad som har hänt. Sedan behöver man göra en polisanmälan.

Om man känner att man vill så kan man anlita en advokat att ha vid sin sida, dels under polisförhör men också om det skulle bli en eventuell rättegång av det hela. Det kan också vara bra att uppsöka sjukvården för en kontroll, även kallad Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp.

En seriös Brottmålsadvokat i Malmö

19 sep 2021

Alla som är misstänkta för ett brott har rätt till en egen advokat som närvarar redan vid första polisförhöret, och en Brottmålsadvokat i Malmö ställer alltid upp på den misstänktes sida.

Att vara misstänkt för ett brott och genomgå ett förhör med människor som har det som sitt yrke gör att man omedelbart hamnar i ett underläge. De är väl förberedda på vilka frågor som kommer ställas och sitter tryggt i sin egen miljö.

Som misstänkt är man i en helt annan sits. Att överhuvudtaget vara gripen gör att man känner sig orolig, och att sedan hamna i en främmande miljö utan någon vid sin sida gör att man blir osäker och kanske inte kan svara på alla frågor.

Det skall man heller inte göra. Man skall ha en brottmålsadvokat i Malmö vid sin sida som också vet hur ett förhör skall gå till. Advokaten vet vilka frågor man inte bör svara på utan att verkligen veta vad man säger.

En bra brottmålsadvokat har erfarenhet av yrkets alla sidor

Det är viktigt att kunna lita på sin advokat och veta att den arbetar för att hjälpa till i en knivig situation. Försvarare med erfarenhet vet hur åklagare och polis tänker och hjälper därefter till att lägga upp ett vettigt försvar. Är man i ett utsatt läge är det därför bra att kunna välja sin advokat.

Anlitar man sin försvarare tidigt så finns den där från första förhöret och under rättegången. Skulle det dessutom bli tal om att överklaga så kommer advokaten att hjälpa till med det också.

En expert till ditt försvar

15 jul 2021

Det är svårt att tänka klart när du blir anklagad för ett brott. Du vill bevisa att du är oskyldig, men om du nu faktiskt har begått en kriminell handling vill du givetvis få ett lågt straff.

Är du oskyldig kanske du ändå blir så nervös att du framstår som den värsta busen i hela Helsingborg. För att reda ut begreppen bör du från allra första början, redan vid det första polisförhöret, skaffa dig en försvarsadvokat. Den som kommer till din hjälp är då en riktig rättsexpert, en rutinerad brottmålsadvokat i Helsingborg. Anledningen till att det finns sådana är att myndigheterna strävar efter ett rättssäkert Sverige, så att alla som är anklagade får en rättvis prövning av sitt fall.

Böter, fängelse eller frikännande

Det är viktigt att du trivs med din advokat, och det är också viktigt att den du får kan tala för din sak på ett bra sätt. Känns det fel kan du helt enkelt be att få byta ut din försvarsadvokat. En brottmålsadvokat kan arbeta i olika roller, beroende på om klienten är en misstänkt gärningsman eller om det är ett brottsoffer. I rollen som försvarsadvokat ska han tillvarata klientens intressen och helst få fram ett frikännande. Om det inte är möjligt, försöker advokaten att verka för ett så lågt skadeståndsbelopp eller fängelsestraff som lagen tillåter. Du har en kunnig person vid din sida, även när det leder till rättegång, och därför kan du vara ganska säker på att du kommer att få det rättsskydd du behöver.

Narkotikabruk kan få många konsekvenser

8 jul 2021

Antalet anmälningar för narkotikabrott ökar. I Sverige har vi en sträng lagstiftning som kan ge hårda påföljder även vid ringa brott. Samtidigt erbjuds hjälp för den som hamnat i missbruk.

Narkotikabrott är ett av de vanligare brotten i Sverige. Året 2020 inkom det drygt 124 000 anmälningar till polisen för någon form av narkotikabrott. Det kan handla om både bruk, innehav eller smuggling. Statistiken visar att det även är ett brott som ökar i Sverige. Om man jämför över tid har brotten mot narkotikalagarna ökat med 39 procent det senaste årtiondet. Det är vansinnigt höga siffror och visar att det finns en stor problematik med narkotika i Sverige. Det visar dock en sak till. Nämligen att Sverige har en mycket hård narkotikapolitik och en sträng lagstiftning där det inte krävs särskilt mycket för att du ska få en anmälan, och eventuellt en dom, på dig.

Du kan erbjudas behandling

Att bli dömd för narkotikabrott kan förfölja dig resten av livet. Även ringa brott eller att du enbart använt narkotika för privat bruk. Ibland kan det dock vara så att bakgrunden till varför du misstänks för narkotikabrott bottnar i ett missbruk. I sådana fall har du rätt till behandling om det är det som krävs för att du ska kunna bli ren igen. Om du motsätter dig missbruksbehandling kan det till och med bli tal om tvångsvård. Det är dock ganska många steg på vägen dit, och de allra flesta vill faktiskt ha hjälp att bli kvitt sina narkotikaproblem.

Om du blivit utsatt eller misstänks för brott

5 apr 2021

Man står minst sagt inför en jobbig tid om man blivit utsatt för brott. Man kan inte gå igenom det ensam, trots stöd från familjen behöver man hjälp av en expert. En advokat finns vid din sida.

Att bli utsatt för brott är inte enkelt. Det finns grövre och lättare fall, men oavsett vilket är det själva saken att det hände. Att någon lyckades lura, bedra eller skada dig. Det viktiga att komma ihåg - du är inte ensam. Vid din sida har du förhoppningsvis familj eller vänner. Utöver det har du även en advokat. Advokaten hjälper dig igenom allt, när du själv inte orkar föra din talan så gör advokaten det åt dig. I Sverige har man rätt till advokat vare sig man är utsatt eller misstänkt.

Om det inte funkar

Vare sig man är utsatt eller misstänkt sitter man i ett känsligt läge. Att det funkar mellan dig som klient och din advokat är viktigt då. Vare sig du blir tilldelad en från staten eller har en privat så får du lov att byta advokat när du vill. Detta får du även göra hur ofta du vill. Kolla gärna upp några olika advokatbyråer för att se om du hittar rätt. En annan sak kan vara att söka efter rekommendationer. När du hittat några, maila eller ring dem, känn efter så allt känns bra. Byrån ska helst inte ha för mycket att göra, det är viktigt att du känner att de har tid för dig och ditt ärende. Läs mer om advokat och hur du kan få hjälp på denna hemsida: salmipartners.se

Få svar på dina frågor

19 mar 2021

Familjerätten är ett brett begrepp, det innefattar lagar som gäller barn, upplösning av förhållanden där man gemensamt köpt saker, samt även gällande arvsrätt. Behöver ni hjälp av dem?

Det är ett stort ansvar när man skaffar barn, och de flesta känner en stor glädje av det. Det är något gemensamt som ni tillsammans skaffat. Med det kommer även ett stort ansvar, ni skulle ju hålla ihop hela vägen. Då behöver man främst ta hänsyn till barnet, men det kan vara svårt att se klart och se barnets bästa när man är arg. Då finns det hjälp att få, i varenda kommun kan man få hjälp av familjerätten som kan hjälpa till att medla. Det är såklart inget måste att göra, men det är en bra början. Förhoppningsvis kan de hjälpa er så ni slipper ta det till rätten.

Specialister inom familjerätten

Även som advokat arbetar man inom ett brett område, familjerätten är ett av dessa. Därav ska man alltid se till att advokaten man anlitar är specialiserad just inom det. Det krävs mycket för att få kalla sig en advokat. Behöver du hjälp av familjerätten är det viktigt att du själv tar initiativ för det. Det är helt frivilligt och upp till er att göra. Tänk även på att man kan göra detta redan i förebyggande syfte. Det blir såklart inte en konflikt för alla, men om det blir det har man då redan bestämt hur man ska lösa tvisten. Kontakta familjerätten i din kommun om du vill veta mer. Hitta mer information om familjerätten här: familjerätthelsingborg.nu 

Hjälp vid vårdnadstvist

19 mar 2021

När samarbetet runt de gemensamma barnen inte fungerar efter en separation kan det vara dags att ansöka om ensam vårdnad. För ett positivt utslag är det viktigt att ha ett bra juridiskt ombud.

När du vill ansöka om att få ensam vårdnad om barn börjar processen med att du tar kontakt med en jurist. Att välja en byrå som Crescendo Law, med stor erfarenhet av liknande mål, är smart. Olika jurister arbetar med olika områden. Du bokar möte med din jurist och ni går tillsammans igenom grunderna.

Med dina uppgifter som underlag skriver din jurist en stämningsansökan som sedan lämnas till tingsrätten. Den andra föräldern får information om detta och kan förslagsvis själv skaffa ett eget ombud. Andra föräldern får sedan lämna ett eget yttrande angående målet.

Då detta skett kallas ni till en muntlig förberedelse där alla får redogöra för sin ståndpunkt.

Den legala processen

Rätten ber också socialnämnden att göra en utredning. Det innebär bland annat att man pratar med släkt och med andra personer i barnets omgivning om situationen. Medan utredningen pågår kan rätten besluta tillfälligt om vårdnaden. Då utredningen avslutats kommer rätten att ta ett beslut om vårdnad. Detta kan överklagas inom tre veckor till hovrätten.

En vårdnadstvist är ett s.k. tvistemål. Det betyder bland annat att man inte behöver betala motpartens kostnader om man förlorar målet. Kostnaden för processen kan oftast tas via hemförsäkringen och i annat fall kan rättshjälp vara aktuell.

En bra jurist är inte bara ett stöd i formaliteterna utan också rent moraliskt.

Hjälp vid vårdnadstvist i Varberg

3 feb 2021

Osämja när det gäller vårdnad av barn kan uppstå lite varstans runt om i landet. Behöver du hjälp i Varberg eller däromkring, hittar du lätt en bra advokat där också, så kontakta en direkt.

Man tänker att det är ganska enkelt att dela upp vårdnadstiden mellan föräldrarna, men det är sällan så lätt i verkligheten. Det kan vara stora geografiska avstånd, en förälder som är ointresserad av samarbete eller andra omständigheter som är tunga och svåra att handskas med. Anlita en rutinerad advokat för allt som gäller en vårdnadstvist.

När samarbetet inte fungerar behövs en jurist

En advokat vet vad lagen säger och med mångårig vana och expertis hjälper advokaten till när samarbetet mellan föräldrarna har havererat. Kanske är det förståeliga känslor av svartsjuka och bitterhet som ligger i botten, men det kan också vara svåra personliga problem som gör att någon faktiskt inte är lämplig att ta hand om sina barn. Och hur kommunicerar man det?

Advokaten är ofta den sista utvägen, för det är självklart allra bäst om föräldrarna kan enas om ett bra schema för både vårdnad och umgänge med barnen. Bara för att man inte har vårdnaden, betyder det inte att man inte får träffa sina barn. Alla barn har rätt till båda sina föräldrar.

Farföräldrar och morföräldrar har ofta en stark önskan om att kontakterna ska fungera som tidigare, och ju bättre samarbetet är mellan parterna, desto mindre risk att man tappar bort sina barnbarn vid en skilsmässa. En advokat kan hjälpa till vid vårdnadstvist i Varberg. Hitta mer information om vårdnadstvist på denna sida: vårdnadstvistvarberg.se

Duktig advokat viktigast vid vårdnadstvist

19 feb 2020

Är du en förälder som har bestämt dig för att ansöka om ensam vårdnad om ditt barn? Det har varit lite olika turer när det kommer till att få ensam vårdnad om barn. Till en början (under 1980-talet) gjordes lagen om när det kommer till barns vårdnad, till att domstolarna skulle främja en gemensam vårdnad mellan mamman och pappan. Efter det blev det svårare för de föräldrar som ville ansöka om ensam vårdnad. Sedan gjordes lagen om, under 00-talet, när man såg att i de fall som ena föräldern blev utsatt för våld, skulle de inte ha gemensam vårdnad om det "förelåg risk för samarbetssvårigheter".

Det är viktigt att begära ensam vårdnad om barn som riskerar att fara illa, om den andra föräldern utsätter barnet för våld, övergrepp eller en psykisk misshandel som kan göra att barnet far illa. Man bör inte begära ensam vårdnad om ett barn, om det är så att man inte kan komma överens om små saker, som när barnet ska ha semester, vilka barnet ska umgås med, eller om barnens kläder. Det finns tyvärr inte resurser hos en domstol att kunna avgöra om sådana saker.

Socialtjänsten har "samarbetssamtal"

Om det inte är så att den andra föräldern förgriper sig på barnet, eller utsätter det för våld, så finns det "samarbetssamtal" hos socialtjänsten i den kommun där man bor. I sådana fall kan man träffas där och försöka komma överens om hur man kan göra kring ett barn för att skona det från föräldrarnas gräl. Men detta ska inte ske om den ena föräldern utsätter den andra föräldern för våld eller övergrepp. I sådana fall kan den förälder som blivit utsatt, hotas av den våldsamma föräldern. Det är som lagen säger, att det inte går att "samarbeta" med en person som utsätter den andra föräldern för våld, hot om våld eller som utsätter barnet för övergrepp eller våld.

Person som utövar våld är per definition våldsam

Ofta hänger dessa saker ihop; den som utöver våld mot en förälder, utövar samma slags våld även mot ett barn. Den som tror att det våld som en person utsätter den andra föräldern för, inte skulle utsätta barnet för våld, är antingen blind eller mindre intelligent. Finns det en människa som anser sig ha rätt att utöva våld mot en annan människa, utsätter ju den personen förstås barnet för samma slags våld. Att inte tro det är absurt. Av den anledningen bör den person som utsätts för våld, alltid ansöka om ensam vårdnad över ett barn och på så sätt skydda barnet från våldet. Och den som ansöker om ensam vårdnad bör anlita bästa tänkbara advokat. Den advokaten kan innebära skillnad mellan att lyckas få ensam vårdnad, eller misslyckas med det. Och det vill ju ingen. Läs mer här om hur du kan anlita en advokat i Uppsala för detta: https://www.advokatuppsala.biz.

Ska du ansöka om ensam vårdnad om ditt barn?

19 nov 2019

Ska du ansöka om enskild vårdnad? Att ansöka om enskild vårdnad kan innebära en lång process innan man är färdig med den juridiska delen av vårdnaden kring ett barn. Egentligen vill lagen att man samarbetar med den andra föräldern till sitt barn. Det är endast om man kan bevisa samarbetssvårigheter som man kan beviljas enskild vårdnad om sitt barn. Här reder vi ut begreppen kring enskild vårdnad om ett barn.

Med samarbetssvårigheter tänker sig nog lagstiftarna att det handlar om till exempel; om det har funnits våld med i bilden. Har den ena föräldern misshandlat den andra, blir det väldigt svårt att samarbeta rking barnet. Om den ena föräldern är rädd för den andra, kan det bli väldigt, väldigt svårt att kunna prata med varandra om alla frågor som rör barnet. I sådana fall kan den ena föräldern beviljas enskild vårdnad om barnet.

Misshandel och övergrepp

Har barnet varit utsatt för misshandel och övergrepp tycker de flesta domstolar att det inte är särskilt lämpligt att föräldern som har misshandlat eller förgripit sig på barnet fortsätter att ha vårdnaden om det barnet. Då brukar domstolarna anse att den andra föräldern ska ha vårdnaden om barnet. Men, även om vårdnaden går till den ena föräldern, brukar samtliga domstolar anse att ett barn ska eller bör umgås med den andra föräldern. Detta kan vara problematiskt, särskilt om misshandeln eller övergreppen fortsätter mot barnet. Vad gör man då?

Psykisk sjukdom

Om den ena föräldern har en psykisk sjukdom, som kan vara utåtagerande och farligt för barnet, bör den föräldern inte ensam ha vårdnaden om barnet. Finns det risk för att barnet far illa, bör vårdnaden gå till den andra föräldern. Här menas inte allmän psykisk ohälsa, även om föräldern är deprimerad, är det ju inte bra för barnet, utan här menas farlig psykisk sjukdom som kan försätta barnet i fara. En förälder kan även ha någon slags psykiskt handikapp – downs syndrom, eller sakna insikt i vad som är lämpligt för ett barn, och kanske utsätter barnet för fara. Då bör den föräldern inte ha vårdnaden om barnet.

Drogproblem

På samma sätt är det om den ena föräldern använder droger och utsätter barnet för en farlig miljö med drogproblem, så bör den andra föräldern ha vårdnaden om barnet. Då bör och ska den andra föräldern ansöka om enskild vårdnad om barnet så att barnet kan växa upp under trygga förhållanden. Men det förutsätts ändå att barnet ska umgås med den andra föräldern.

Tänk på detta vid utredning om barn!

9 okt 2019

Det finns ett bra uttryck som lyder: "om vi bygger starka barn, behöver vi inte laga så många trasiga vuxna". Det uttrycket behöver vägleda alla som har med barn att göra i sitt yrke. Det är ju i skol- och dagismiljö som många har med barn att göra i sitt yrke som skolfröken eller daggispersonal. Men det är även barnpsykologer och i socialtjänsten som man stöter på barn i sitt yrke.

De som arbetar med barn, som barnpsykologer, eller som utredare av förhållanden som rör barn, bör mer än någon annan tänka på att barn behöver goda vuxna kring sig för att överhuvudtaget bli något-så-när hela och väl funktionella vuxna. Arbetar man till exempel inom socialtjänsten och det inkommer fall som rör barn, bör man som socialarbetare och som vuxen alltid ta barnets parti och göra allt som man har makt att göra; skydda barnet.

Socialtjänsten tappar bort barnperspektivet

Många tror att socialtjänsten arbetar just så, men under de senaste 30, 40 åren har vi sett en åsiktsförskjutning när det kommer till vad barn behöver och ska utstå. Istället för att tillgodose det som är bäst för barnet, har fokus kommit att hamna på vad som är bäst för barnens föräldrar. Istället för att försöka få en så allsidig bild om omständigheterna kring ett barn, bryr sig socialtjänsten alldeles för mycket om föräldrarnas omständigheter.

Anmälningar som rör barn, tenderar att försvinna, utan att någon alls tar reda på hur barnen har det, eller hur de mår. Även när det kommer till att ta reda på hur socialtjänstens beslut får för konsekvenser för barnen, tappas bort. Det är till och med så, alldeles för ofta, att socialtjänsten fattar beslut om barn, utan att träffa dem, överhuvudtaget.

Detta är helt obegripligt: – hur en myndighet kan fatta beslut som direkt rör barn, utan att ens träffa barnet, eller ta reda på hur barnet har det, vad barnet vill, vad barnet säger eller hur barnet mår! Inte så konstigt då, om beslutet som rör barnet självt blir helt galet. Många av de galna beslut som rör barn, har blivit braskande nyheter i medierna, som Uppdrag Grnaskning och fallet "Louise", "Sara" och så vidare. Det enda man kan säga, när det kommer till den många missar som socialtjänsten har gjort och fortfarande gör – är att det inte är enskilda socionomers fel. Det är ett systemfel inom socialtjänsten. 

Läs mer på: https://nina.se.

Söker du en jurist inom familjerätt?

3 sep 2019

Det händer ibland att familjer inte kommer överens efter en skilsmässa eller separation. Det kan handla om gemensamma barn eller ägodelar. De kommer kanske inte fram till en passande lösning för barnens boende och vårdnadsfrågor. Det är lätt att det blir infekterad relation eftersom det är så mycket känslor inblandade. Vad kan man då göra? Det rekommenderas att anlita en jurist för att lösa knutarna för allas skull, framför allt för barnens skull. 

Juridisk hjälp

Det finns många skickliga jurister som är specialiserade på ärenden inom familjerätt. Deras erfarenhet och kunskaper om rättsprocesser och knepiga juridiska frågor är guld värd. Och med en tredje part som noga redogör för föräldrarnas rättigheter och skyldigheter blir det lättare att komma fram till en passande och hållbar lösning.

Om det inte går att lösa problemen kan det vara läge att låta det avgöras i domstol. Då är det ett måste att ha en advokat vid sina sida genom hela den krångliga rättsprocessen. Då får du hjälp med att tolka lagar och regler och hjälp att på ett lugnt och sakligt sätt för din talan i rätten. Det är viktigt att dessa känsliga ärenden går så fort som möjligt för alla inblandade.

Vanliga anledningar till tvister

Vad bråkar föräldrar om då efter en separation? Det finns såklart massor med anledningar. När det är barn inblandade blir det extra jobbigt. Det är alltid värst för barnen som kan må dåligt av det, framför allt om det drar ut på tiden. Det är jobbigt för barn att se sina föräldrar vara osams, det är ofta värre än själva separationen.

Det är vanligt att föräldrarna inte kommer överens om vart barnen ska bo. Vid växelvis boende kan det handla om att det inte funkar på något sätt eller så är det ekonomiska problem med vilken förälder som ska betala olika skaer för barnen. 

Ensam vårdnad

Det vanligaste lösningen är delad vårdnad om barnen. Det är också det som brukar dömas när det gått till domstol. Men när det inte fungerar alls med gemensam vårdnad av olika anledningar så kan man ansöka om ensam vårdnad, eller som det också kallas juridisk vårdnad. För ensam vårdnad har ingenting att göra med umgängesrätt till barnen. 

Man får alltså träffa barnet eller barnen hur ofta man vill även om man inte har juridisk vårdnad. Dock finns det fall där den ena föräldern anses som direkt olämlig att umgås med barnen. Det kan halnda om missbruk, kriminalitet, ekonomiska problem.

Samarbetssamtal – Första steget vid vårdnadstvist

2 aug 2019

Har ni vuxna i familjen gått skilda vägar men inte är överens om var barnen ska bo och vem som ska ha vårdnaden om dem? En väg är att vända sig till en domstol som därmed juridiskt ser på frågan och avgör vem som ska ha vårdnaden. Men en ”mjukare” väg är att ansöka om samarbetssamtal. Följande information är tagen från Göteborg Stads hemsida. Liknande gäller i andra större städer. Det är däremot inte alla städer som erbjuder invånarna samarbetssamtal.

Ansöka om

Vid frågor inom familjerätt kan ett samarbetsavtal vara ett försök att hitta en lösning utan att behöva gå till domstol. På Göteborgs hemsida finns möjlighet att ladda hem ”Ansökan om samarbetsavtal” som måste fyllas i av bägge föräldrarna. Man kan alltså enbart få hjälp med tvister inom familjerätt om bägge parter är överens om att man vill ha denna hjälp.

Enskilt och gemensamt samtal

I Göteborg går det till på följande sätt: Först träffar en socialsekreterare med inriktning mot familjerätt de bägge parterna för sig själv. Detta för att bilda sig en uppfattning om ärendet i ett tillfälle då parterna kan säga vad som helst utan att vara oroad för vad den andra parten ska tycka.

Andra steget är att man tillsammans träffar denna socialsekreterare. Om barnet inte är mycket litet försöker man även ha ett samtal med det/dem så att de får komma till tals.

Avtal för att gå vidare

Samtalet styrs av socialsekreterare och målet är inte att vara överens om allt men att man kan hitta en acceptabel väg som bägge parter kan godkänna för att gå framåt. I det fall man kommer överens tas ett avtal fram där ett par punkter skrivs ner och som bägge parter får signera.

Då dessa socialsekreterare har rätten att skriva juridiskt bindande avtal inom familjerätt så kan man även skapa dessa avtal som därmed självklart väger betydligt tyngre än andra avtal.

Kontakt och boka

I det fall du har frågor om samarbetssamtal eller vill komma i kontakt med socialen för att boka ett sådant rekommenderas kommunens hemsida. Där kan man även se hur samtalen är uppbyggda, vilka som förväntas medverka och vad målet är.

När samtal inte räcker

Vill inte bägge parter gå på samarbetssamtal? Eller har ni haft ett samtal utan att det gav önskad effekt? Nästa steg är att gå till tingsrätten vilket innebär att domstolen kartlägger föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet och därefter drar en slutsats om vem som ska ha vårdnaden eller om den ska vara delad.

Källor: Göteborgs.se

Få engagerad advokat vid vårdnadstvist

24 jul 2019

Den som befinner sig mitt i en vårdnadstvist, får dessvärre för lite hjälp från samhället. Tyvärr ger lagen inget stöd till alla de föräldrar som tvistar med varandra om vem som ska ha vårdnaden om ett barn. Lagen förutsätter att föräldrarna ska komma överens om själva bestämma vem som ska ha vårdnaden om barnet. Det hjälper föga om föräldrarna inte kommer överens. Det finns heller inget bra stöd för föräldrar som tvistar. Socialtjänsten har inte resurser som kan finnas för tvistande föräldrar. Därför blir det i stället advokaterna som kan avgöra vilka föräldrar som kan vinna en vårdnadstvist. Att hitta duktiga och engagerade advokater i vårdnadstvister blir avgörande för om man ska få igenom sin vilja i en vårdnadstvist.

Fråga dem som anlitat advokat innan

Det är inte så lätt att hitta en advokat som är duktig på just familjerätt och frågor som rör vårdnadstvister. Man kan inte direkt googla advokater och välja någon som verkar bra, på deras hemsida. Att hitta en duktig advokat kräver så mycket mer. Därför bör man helst ta kontakt med sådana som tidigare har anlitat advokater i vårdnadstvister och fråga dem om vilket rykte som säger att en advokat är bra. Ofta kan advokaterna själva känna till vilka advokater som är duktiga. De är bra på att hålla koll på varandra, så varför inte fråga advokaterna själva, vilka advokater som är duktiga på familjerätt? Det är inte någon dum idé. Det viktiga är ju att få tag i en duktig advokat, eller hur? En duktig advokat kan nämligen innebära en seger eller nederlag i en vårdnadstvist.

Erfarenhet viktigt i val av advokat

Det kommer ofta till kvalitet på erfarenhet om en advokat blir en duktig familjerättsadvokat eller ej. En advokat som är duktig bör ha den rätta kunskapen om hur tingsrätt, socialtjänst och polisen, tänker och handlar i frågor som har med vårdnadsrätt att göra. Att ge sig in i en vårdnadstvist, kan innebära att man sällan frå hjälp som är adekvat från socialtjänst, barnpsykolog eller andra instanser i kommunen. En erfaren advokat kan hitta sätt och vägar som en förälder kan gå för att hitta sätt att vinna en vårdnadstvist. En duktgi advokat får ofta ett gott rykte och skvallret går snabbt om den som är bra på vårdnadstvister. Bor du i Göteborg? Om du bor i Göteborg och befinner dig mitt i en vårdnadstvist, eller vet att du kommer att vara i en vårdnadstvist inom några månader, kan du läsa mer på: https://www.vårdnadgöteborg.se.

← Äldre inlägg