Blogg

Här i bloggen kommer vi naturligtvis att skriva mycket om barns rätt, men även allmänt om juridik. 

RSS

Familjerätt i Örebro – viktigt att hitta rätt advokat

16 Apr 2024

Har du hamnat i en vårdnadstvist eller behöver du hjälp med en bodelning? I så fall ska du ta hjälp av en advokat i Örebro som är specialist på familjerätt.

Familjerätt innefattar allt från äktenskap och skilsmässor till vårdnadstvister och arv. I Örebro hittar du den där pålitliga familjerätten som kan vara din fyr i mörkret. Här finns experter med ordentlig koll på lagstiftning och som har tålamod nog att förklara de mest invecklade juridiska termer på ren och skär svenska.

En familjerättsadvokat hjälper dig på vägen, oavsett om det gäller att dela upp den där möbeln ni köpte tillsammans eller vem som egentligen ska ha vårdnaden om katten. Det bästa är förstås att ta hjälp redan från början med att upprätta testamente, äktenskapsförord eller samboavtal. På så vis kan man många gånger undvika tråkiga konflikter när livet inte utvecklar sig som man tänkt sig.

Hitta stödet du behöver i frågor om familjerätt

Att hitta en pålitlig familjerätt i Örebro är lite som att hitta en bra restaurang, det krävs gedigen research. Vi pratar om advokater som inte enbart kan skillnaden mellan sambo och äktenskap utan också vet hur man säkrar ditt personliga skyddsnät. Det bästa brukar vara att välja en jurist som man fått rekommenderad av vänner eller familj.

Om det är rätt familjerättsjurist man hittat brukar man märka vid det första mötet. En bra jurist visar förståelse och har empati för just din situation men ger dig också den guidning du behöver för att ta dig igenom dina familjerättsliga utmaningar.

Offentlig försvarare – Ring en advokat direkt när misstankar om brott uppstår

21 Jun 2023

Att vara misstänkt för brott kan vara en skrämmande situation oavsett om du sitter häktad eller är på fri fot i väntan på rättegång.

I en demokratisk och rättssäker stat som Sverige är det viktigt att allt går rätt till. Trots detta behöver du som är misstänkt för ett brott ha någon som för din talan. Därför har du alltid rätt till en offentlig försvarare.

Ta kontakt med en offentlig försvarare i Göteborg så snart misstankar uppstår

När du inser att misstankar har riktats mot dig gällande din inblandning i brottslighet är det viktigt att du omedelbart tar kontakt med en offentlig försvarare i Göteborg. Du behöver inte vänta på ett officiellt åtal eller rättegång för att kunna prata med en advokat inom ramen för offentligt försvar.

Det är fördelaktigt att kontakta en advokat så tidigt som möjligt eftersom det ger advokaten större möjlighet att sätta sig in i din situation och arbeta fram en stark försvarsstrategi. En advokat kan även hjälpa dig att hantera dina kontakter med polisen. Om du blir frikänd i rättegången kommer alla kostnader för din offentliga försvarare att täckas av staten.

Fördelarna med att ha en offentlig försvarare

Att ha en offentlig försvarare vid din sida kan ge dig flera fördelar under den rättsliga processen. Här är några av de viktigaste:

  • Rättsligt skydd: En offentlig försvarare ser till att dina rättigheter som misstänkt brottsling respekteras och att du får rättvis behandling genom hela processen.
  • Juridisk kunskap: En erfaren advokat har djup kunskap inom straffrätt och kan använda sin expertis för att utforma en effektiv försvarsstrategi som kan minska dina straff eller rentav leda till en frikännande dom.
  • Rättssalens procedurer: En offentlig försvarare är väl förtrogen med rättssalens procedurer och kan vägleda dig genom hela processen. De kan förklara vad som förväntas av dig, vilka dokument du behöver lämna in och hur du bör agera under rättegången.
  • Förhandlingar: En skicklig advokat kan förhandla med åklagaren för att få till stånd en gynnsam uppgörelse eller för att minska straffet om du erkänner dig skyldig till brottet.

STYRKAN I ATT LÄMNA BAKOM SIG

21 Jun 2023

Har du kämpat mot motvind i ditt företag utan att nå vinst? Har du till och med tagit privata lån för att hålla huvudet över vattenytan? Här är några tips som kan hjälpa dig.

Att veta när man ska släppa taget är ett av de starkaste och klokaste besluten du kan fatta i livet. Det gäller allt från kärleksrelationer till jobb som inte ger dig lycka och till företag där du inte kan generera vinst. Du kan ha lagt ned otaliga timmar på att planera och driva företaget, och det kan ha gått bra under en tid. Men nu står det stilla, intäkterna stagnerar medan kostnaderna fortsätter att öka. Då är det dags att vara modig och ta ett steg tillbaka.

Ett elegant avslut

En konkurs är aldrig vad någon önskar sig och det finns oftast inte några vinnare i en konkurs. Men ibland är det det enda kloka beslutet. Det är bättre att sluta innan skulderna och kostnaderna blir för höga och dina pengar tar slut. Att ansöka om konkurs kan kännas svårt och obehagligt om du aldrig har gjort det tidigare. Men det är bara en del av livet och något som kan hända alla. Om du behöver hjälp med att ansöka om konkurs finns det hjälp att få. På det sättet kan du göra allt rätt och rädda så mycket som möjligt.

Att släppa taget är aldrig lätt, men det kan vara det mest kloka beslutet att fatta när du kämpar i motvind. Att ansöka om konkurs kan vara en skrämmande tanke, men ibland kan det vara det bästa beslutet för att minimera förlusterna. Kom ihåg att det finns hjälp att få, och med rätt stöd kan du hantera situationen på ett elegant sätt

Vill du veta mer om konkurs för företag? Läs mer på: konkursansökan.se

Ta hjälp med din ekonomi hos en advokat i Solna

19 Jun 2023

Hos en advokat i Solna kan du få hjälp med frågor inom arbetsrätt, familjerätt och affärsjuridik. Det vill säga – det mesta som rör dina viktiga finanser.

En advokatfirma i Solna kan erbjuda dig en rad olika tjänster inom personlig ekonomi och budgetering. För du vet väl att advokater sysslar med långt mycket mer än bara brott och straff? Inom juridiken finns en rad olika specialiseringar, till exempel ekonomisk juridik.

Privatpersoner har ibland behov av att anlita expertis inom personlig ekonomi och budgetering. Då kan man alltså vända sig till en advokatfirma. En bra advokatbyrå har erfarna jurister som kan hjälpa till med allt från upprättande av testamente till skuldsanering. De kan även ge råd om lämpliga investeringar och erbjuda hjälp med utformning av en finansiell plan.

Erfaren advokat kan se till att dina papper är i ordning

Det gäller dock att välja rätt advokatfirma för att få kompetent hjälp med dessa frågor. Man bör noggrant undersöka vilken specialisering en advokatfirma har, innan man anlitar den för sitt ärende. Arenastadens advokatfirma är ett exempel på en firma som arbetar med ekonomiskt kopplade områden som arbetsrätt, familjerätt och affärsjuridik.

Att använda sig av en advokat eller juridisk rådgivare kan vara ett bra sätt att säkra sin framtid och få professionell hjälp med sin ekonomiska planering. Ekonomi kan vara ett komplicerat område, särskilt när viktiga avtal som samboavtal och testamenten är inblandade. Med rätt juridisk rådgivning kan du vara trygg med att alla papper är i ordning för framtiden.

Aktieägaravtal – regler för delägare

21 Apr 2023

Om du tänker ta in en ny delägare i ditt bolag, ska du börja med att ta fram ett genomtänkt aktieägaravtal. Låt en advokat komma med ett avtalsförslag.

Du driver sedan flera år ett företag inom en högteknologisk bransch. I grunden är du tekniker och innovatör och ditt bolag har flera olika patent. En ny produkt har utvecklats och skall nu introduceras på marknaden. Problemet är att du behöver göra omfattande investeringar i maskinparken. Din bank vill inte ställa upp med utökade krediter utan föreslår att du ska ta in en delägare som kan tillföra kapital och kommersiellt kunnande.

Lite motvilligt börjar du förhandla med olika investerare. Flera av dem ser potentialen i ditt företag, men de vill ha en rejäl ägarandel. Det kan du acceptera men du vill inte förlora bestämmanderätten i företaget. Du kontaktar därför en advokatfirma för att få ett förslag till aktieägaravtal.

Paragrafer i ett aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal kan sägas fastställa spelregler för delägarskap. Antalet paragrafer kan vara många och bestäms helt och hållet av delägarna själva. Vad händer exempelvis om någon delägare vill lämna bolaget och sälja sina aktier? Vanligtvis ska aktierna i första hand erbjudas till övriga delägare och efter en förutbestämd prisformel.

Det är klokt att anlita en advokatfirma för upprättande av aktieägaravtal. Vad händer om någon delägare bryter mot någon bestämmelse i ett aktieägaravtal och hur avgörs tvister? Oftast uppmanas den som bryter mot avtalet att rätta till felet inom en viss tid. Om inte, kan tvisten hänskjutas till ett skiljedomsförfarande eller till domstol.

Arbetsrättsjurist i Stockholm hjälper gärna

10 Mar 2023

Det är ofta ett hårt slag att bli uppsagd på felaktiga grunder eller bli mobbad på jobbet. Men man får hjälp när man anlitar en arbetsrättsjurist i Stockholm.

Som arbetstagare kan man känna sig underlägsen i en anställningsrelation. Samtidigt som man behöver ett arbete för att försörja sig, kan man inte heller acceptera en dålig arbetsmiljö. Blir man dessutom utskälld eller rentav uppsagd utan någon vettig anledning, bör man inte bara finna sig i det.

För att ingen ska behöva stå ensam i en sådan jobbig situation finns det arbetsrättsjurister som har specialiserat sig på lagar och regler inom arbetsmarknaden. En chef kan inte göra vad som helst, och om man blir uppsagd av personliga skäl kan man ha rätt till ekonomisk ersättning.

En arbetsrättsjurist är kunnig

Det känns tryggt att ha en arbetsrättsjurist som sakkunnig hjälp när man behöver förhandla med en chef som bråkar eller bryter mot anställningsregler. Många företag är inte anslutna till något fackförbund, och då blir det ofta lite djungelns lag där. Det kan vara ungdomar som får jobba för dåliga löner, och ibland hålls semesterersättning inne.

När man tar hjälp av en arbetsrättsjurist i Stockholm har man en erfaren person vid sin sida som är van vid tuffa förhandlingar. Då kan det hända att arbetsgivaren inser att de har handlat fel och ger personalen upprättelse. Man kan då göra upp i godo. Även om det leder till att anställningen avslutas, kan man göra en juste överenskommelse så att arbetstagaren får ut en korrekt slutlön. 

Mer om en arbetsrättsjurist kan du hitta på denna sida: arbetsrättsjuriststockholm.se

Hyra lägenhet Göteborg - svårt för barnfamiljer

31 Jan 2023

Många av våra större städer har stora problem och utmaningar att lösa vad gäller bostadssituationen. Ser man till exempelvis Göteborg och Stockholm så finns liknande problem. Dels så har man under en längre period sett hur priserna för bostadsrätter kommit att explodera och där ständigt nya toppnivåer nås. Dels så har man också haft problem med att bygga hyresrätter och detta i kombination med ett aktivt ombildande har gjort att klyftorna vuxit.

Har man en lägenhet i sin ägo så har man ett relativt problemfritt liv - har man inte de ekonomiska musklerna som krävs för att köpa en sådan så kan man hamna i stora problem.

Detta är allvarligt och i synnerhet så gäller detta för barnfamiljer. Har man barn och vill hyra lägenhet i Göteborg så kan det te sig nästan omöjligt. Man ser att det finns ytterst få förstahandskontrakt tillgängliga, man ser att det finns en skakig andrahandsmarknad och man kan tyvärr också upptäcka att priserna är extrema på sina håll.

Höga hyror och korta kontrakt

Lever man som ensamstående så kan lejonparten av den egna inkomsten gå till att betala hyra för bostaden. Detta till skillnad mot om man ägt lägenheten i fråga - givet naturligtvis lån och ränta och storleken på dessa. Det är inte ett tryggt liv - och barnen kan ta skada av detta.

I synnerhet om det dessutom handlar om att korta kontrakt och boende under en begränsad tid: som barn måste man känna trygghet och fast mark under fötterna. Här finns mycket att arbeta på som stad och Göteborg har definitivt - liksom Stockholm - utmaningar att lösa vad gäller bostäder för barnfamiljer och yngre människor.

Tips för att hyra lägenhet i Göteborg

Därmed inte sagt att det är omöjligt att hyra lägenhet i Göteborg i andrahand. Det många tänker sig är att spelplanen är riggad: hyrorna är höga för att en hyresvärd vill sko sig. Sanningen är den att det finns regler kring detta och att man inte får begära mer i hyra än vad som ska täcka de egna kostnaderna för kapital- och drift.

Och, många hyresvärdar - ägare av bostadsrätter - vill inte sko sig på någon annans olycka. Allt man vill är att hitta en pålitlig hyresgäst som kan bo i den lägenhet man äger. Idag finns det sidor på nätet som fungerar som förmedlare av sådan objekt. Både hyresvärdar och hyresgäster kontrolleras och registreras via bankid - för extra trygghet! - och där exempelvis hyresvärden får hjälp med att räkna på en skälig hyra.

Sidorna är skapta för att underlätta hyresmarknaden och för att både hyresvärdar och hyresgäster ska slippa bli lurade. Det finns all anledning att registrera sig på en sådan sida. Utöver att det ger dig trygghet så ger det dig även det viktigaste: en chans att hyra lägenhet i Göteborg till ett rimligt pris. Dagligen kommer nya objekt ut - i alla prisklasser och storlekar. Se till att skapa en profil redan idag!

Få hjälp av fastighetsjurist i Stockholm

11 Jan 2023

Behöver du en fastighetsjurist i Stockholm? Inga problem. Fastighetsrätt och fastighetsjuridik behöver inte vara krångligt. Få rätt hjälp av en bra jurist.

Det är inte lätt med alla lagar, regler, förordningar och idéer. Hur vet man vad man har rätt till, och hur vet man om man har blivit lurad? Det är inte roligt att känna sig lurad när man hanterar fastigheter. Det är ju en investering man vill göra för framtiden. Men en fastighetsjurist i Stockholm kan hjälpa dig.

Det finns en mängd olika områden där en fastighetsjurist kan hjälpa dig. Till exempel med nyttjanderätt, eller tomträtt. Var går egentligen tomtgränsen? Har grannen satt upp ett fult staket på din tomt? När du hyr ett hus, vad är det för lagar och regler som gäller? Ja, alla dina frågor kan få ett svar.

Skaffa en fastighetsjurist för plånbokens skull

När du ska hyra en butikslokal så är det lätt att priset stiger i höjden. Speciellt om det är en lokal som ligger i ett centralt område. Med en fastighetsjurist så kan du få hjälp att skapa en plan som är laglig och bindande. Kanske priset till och med kan gå ner. Din fastighetsjurist kan hjälpa dig att se till så att allt gått rätt och ärligt till.

Det är viktigt att kontrakt alltid är skriftliga, för båda parters skull. Behöver du hjälp med ett kontrakt för att se till så att dina hyresgäster eller din hyresvärd verkligen sköter sig ordentligt, och inte lämnar dig i sticket? Då är en fastighetsjurist ditt bästa val.

Få arbetstillstånd snabbare med hjälp av advokatbyrå

21 Sep 2022

Vill ni arbeta i Sverige men saknar arbetstillstånd? Man kan själv ansöka om arbetstillstånd men det brukar gå snabbare om man tar hjälp av en advokatbyrå.

Den som kommer från ett land utanför EU som exempelvis Irak, Thailand, Kina och Iran, och vill kunna arbeta i Sverige måste först ansöka om ett arbetstillstånd. Ansökan måste både göras och beviljas innan man kan komma till Sverige och arbeta. För att man ska kunna få ett arbetstillstånd måste man ha blivit erbjuden ett jobb i Sverige.

Vill man ansöka om ett arbetstillstånd kan man göra detta elektroniskt via Migrationsverkets hemsida. För att kunna göra detta måste man kunna uttrycka sig väl i skrift på svenska eller engelska. Det händer att man missförstår och lämnar fel eller ofullständiga uppgifter. Då får man givetvis vänta ännu längre på sitt arbetstillstånd.

Vid ansökan om arbetstillstånd går det att få hjälp på flera olika språk

För att snabba på processen med att beviljas ett arbetstillstånd kan man ta hjälp av en certifierad advokatbyrå. Deras advokater talar dessutom flera olika språk som exempelvis arabiska, ryska, turkiska, persiska, tyska och franska, vilket innebär att det blir lätt att göra sig förstådd och få den hjälp man behöver.

De vet också vad som efterfrågas för de olika yrkeskategorierna vilket gör det lätt att redan från början lämna in en komplett ansökan om arbetstillstånd. En advokatbyrå som är certifierad samarbetar med Migrationsverket vilket gör att man oftast beviljas ett arbetstillstånd på endast tio arbetsdagar. Utan en certifierad advokatbyrå kan man få vänta på ett arbetstillstånd i över ett år.

Dolda fel i hus alltid en överraskning

9 Aug 2022

Det är svårt att se allt när man köper hus. Är oturen framme och något dyker upp kan det handla om dolda fel i huset. Något man kan lämna in klagomål på.

De nya huset renoverades bit för bit och paret Alexandersson älskade det. I början hade de bott i sin gamla lägenhet, men snart var sovrummet klart och de flyttade in. Renoveringen blev klar och de kunde pusta ut. Det enda de inte gjort om var källaren, men den var ok som tvättstuga tillsvidare.

En dag när maken Anders kom hem ville hans fru, Anna, att han följde med ner i källaren. Där pekade hon på en plats bakom tvättmaskinen som kommit med huset. Väggen var mörkare och det såg ut som om det kunde vara en vattenläcka. De kontaktade en rörmokare för att mäta fukten i källarväggarna.

Dolda fel i hus kan anmälas

Det visade sig vara fukt i källaren, inte bara bakom tvättmaskinen. Rörmokaren sa att det kunde handla om att att dräneringen inte hade blivit rätt när huset byggdes. Efter ytterligare kontroller var det uppenbart att rörmokaren hade rätt, och denne rekommenderade dem att lämna ett klagomål till den tidigare ägaren, då de hade dolda fel i sitt hus.

Paret Alexandersson gjorde som de blivit rekommenderade. Det visade sig att förre ägaren inte byggt huset och sa att han inte sett fukten. Men eftersom det var ett dolt fel får han betala kostnaden för att göra om dräneringen av huset. Samtidigt kunde den förre ägaren göra ett klagomål till ägaren före honom. Den möjligheten finns i tio år. Läs mer om dolda fel i hus på denna hemsida: https://www.doldafelhus.se/

En vårdnadstvist är aldrig bra för barnet

15 Jul 2022

Att som barn bli utsatt för en vårdnadstvist kan ge trauma för livet. Som förälder är det din skyldighet att skydda ditt barn från att hamna mitt i en krigszon.

Forskning visar att barn som utsätts för vårdnadstvister far mycket illa. De två viktigaste personerna i barnets liv, föräldrarna, krigar mot varandra. Livet för ett barn kan knappast bli mer otryggt.

En vårdnadstvist kan pågå i åratal, ibland under nästan hela barnets uppväxt. Att ständigt bli inblandad i de vuxnas problem och få ta del av konflikter och bråk kommer förr eller senare att medföra konsekvenser för barnet.

När en vårdnadstvist inte kan undvikas

I teorin skulle aldrig en vårdnadstvist behöva uppstå, men verkligheten ser annorlunda ut. Ibland kan det visa sig att en förälder är våldsam eller har missbruksproblem. Eller att det finns andra omständigheter som gör att barnet måste skyddas. Om du hamnar i den situationen ska du kriga för ditt barn, inte emot den andra föräldern. Det är lätt hänt att en förälder med stora problem också tar stor plats i en vårdnadstvist, men försök att komma ihåg vem det handlar om. Ert barn.

Håll fokus på ditt barn och skydda det från konflikten så mycket du bara kan. Är det svårt att hantera situationen eller om du är arg och frustrerad, kanske till och med rädd för den andra föräldern – sök hjälp. Det finns stöd och hjälp att få. Förutom det känslomässiga stödet, ta även hjälp av en erfaren jurist med familjerättslig kompetens. Ta hjälp med frågor kring vårdnadstvist här: vårdnadstvistt.se

Ta hjälp av familjerätt i Stockholm för att lösa problemen

2 Jun 2022

Att separera med barn i familjen är sällan ett enkelt läge. Med hjälp av familjerätt i Stockholm kan man reda ut vad som blir bäst för både barn och föräldrar.

När ett förhållande når sitt slut är det dags att ta steget och separera. Många är de barn som vittnat om att det blivit bättre med separerade föräldrar än bråkande föräldrar. För det är ofta de som är de viktigaste i familjen: barnen. Man vill att ens ögonstenar ska må bra både hemma och på skolan.

För många föräldrar är det normalt att helst vilja ha en kärnfamiljsnorm där man bor med sina barn varje dag och firar varje jul, Eid, Hanukkah och så vidare med dem som står en närmast. Problemet uppstår bland annat när båda föräldrarna vill ha förtur till högtiderna. Det kan leda till infekterade relationer även efter en separation.

Familjerätt en hjälp för den framtida relationen

Givetvis finns det föräldrar som lugnt och sansat kan bestämma ett schema som fungerar för dem båda två. Det är dock väldigt vanligt att man inte alltid kan reda ut situationen, utan behöver ha en tredje part att bolla med. Det är här familjerätten i Stockholm kommer in för att hjälpa till att skapa en varaktig lösning för alla parter.

Att man ”alltid” i barnens liv firat högtider på ett sätt behöver inte betyda att man inte kan ändra traditionen. En separation kan leda till nya spännande variationer av firande. Firande där man sätter barnens bästa framför sitt eget. Läs vidare om familjerätt på denna hemsida: www.familjerättstockholm.com

Att anmäla en våldtäkt i Göteborg

21 Sep 2021

Alla brott ska anmälas, även om många förundersökningar läggs ner. Det kan vara svårt att göra en anmälan om man har blivit utsatt för våldtäkt i Göteborg, men det är viktigt att försöka.

Alla har vi nog varit med om oönskade blickar och tafsningar från män som inte förstår vad ordet nej betyder. Att bli våldtagen och att någon har sex med en mot ens vilja, utan att man har sagt ja och gett sitt samtycke, är aldrig rätt.

Det kan vara av någon man känner och litar på och som befinner sig i ens närhet regelbundet, men det kan också vara någon helt utomstående som man aldrig tidigare har träffat. Oavsett vem det är så är det väldigt viktigt att man ser till att få hjälp efter en våldtäkt, och att man berättar för någon om vad som hänt.

Anlita advokat efter en våldtäkt

När någon inte accepterar ett nej och sedan våldför sig på en, så är det inte samtycke. Ett samtycke kräver att man säger ja till det som ska hända. När man har blivit utsatt för en våldtäkt så behöver man först och främst berätta för någon om vad som har hänt. Sedan behöver man göra en polisanmälan.

Om man känner att man vill så kan man anlita en advokat att ha vid sin sida, dels under polisförhör men också om det skulle bli en eventuell rättegång av det hela. Det kan också vara bra att uppsöka sjukvården för en kontroll, även kallad Spårsäkringssats efter sexuella övergrepp.

En seriös Brottmålsadvokat i Malmö

19 Sep 2021

Alla som är misstänkta för ett brott har rätt till en egen advokat som närvarar redan vid första polisförhöret, och en Brottmålsadvokat i Malmö ställer alltid upp på den misstänktes sida.

Att vara misstänkt för ett brott och genomgå ett förhör med människor som har det som sitt yrke gör att man omedelbart hamnar i ett underläge. De är väl förberedda på vilka frågor som kommer ställas och sitter tryggt i sin egen miljö.

Som misstänkt är man i en helt annan sits. Att överhuvudtaget vara gripen gör att man känner sig orolig, och att sedan hamna i en främmande miljö utan någon vid sin sida gör att man blir osäker och kanske inte kan svara på alla frågor.

Det skall man heller inte göra. Man skall ha en brottmålsadvokat i Malmö vid sin sida som också vet hur ett förhör skall gå till. Advokaten vet vilka frågor man inte bör svara på utan att verkligen veta vad man säger.

En bra brottmålsadvokat har erfarenhet av yrkets alla sidor

Det är viktigt att kunna lita på sin advokat och veta att den arbetar för att hjälpa till i en knivig situation. Försvarare med erfarenhet vet hur åklagare och polis tänker och hjälper därefter till att lägga upp ett vettigt försvar. Är man i ett utsatt läge är det därför bra att kunna välja sin advokat.

Anlitar man sin försvarare tidigt så finns den där från första förhöret och under rättegången. Skulle det dessutom bli tal om att överklaga så kommer advokaten att hjälpa till med det också.

En expert till ditt försvar

15 Jul 2021

Det är svårt att tänka klart när du blir anklagad för ett brott. Du vill bevisa att du är oskyldig, men om du nu faktiskt har begått en kriminell handling vill du givetvis få ett lågt straff.

Är du oskyldig kanske du ändå blir så nervös att du framstår som den värsta busen i hela Helsingborg. För att reda ut begreppen bör du från allra första början, redan vid det första polisförhöret, skaffa dig en försvarsadvokat. Den som kommer till din hjälp är då en riktig rättsexpert, en rutinerad brottmålsadvokat i Helsingborg. Anledningen till att det finns sådana är att myndigheterna strävar efter ett rättssäkert Sverige, så att alla som är anklagade får en rättvis prövning av sitt fall.

Böter, fängelse eller frikännande

Det är viktigt att du trivs med din advokat, och det är också viktigt att den du får kan tala för din sak på ett bra sätt. Känns det fel kan du helt enkelt be att få byta ut din försvarsadvokat. En brottmålsadvokat kan arbeta i olika roller, beroende på om klienten är en misstänkt gärningsman eller om det är ett brottsoffer. I rollen som försvarsadvokat ska han tillvarata klientens intressen och helst få fram ett frikännande. Om det inte är möjligt, försöker advokaten att verka för ett så lågt skadeståndsbelopp eller fängelsestraff som lagen tillåter. Du har en kunnig person vid din sida, även när det leder till rättegång, och därför kan du vara ganska säker på att du kommer att få det rättsskydd du behöver.

← Äldre inlägg