Få arbetstillstånd snabbare med hjälp av advokatbyrå

Vill ni arbeta i Sverige men saknar arbetstillstånd? Man kan själv ansöka om arbetstillstånd men det brukar gå snabbare om man tar hjälp av en advokatbyrå.

Den som kommer från ett land utanför EU som exempelvis Irak, Thailand, Kina och Iran, och vill kunna arbeta i Sverige måste först ansöka om ett arbetstillstånd. Ansökan måste både göras och beviljas innan man kan komma till Sverige och arbeta. För att man ska kunna få ett arbetstillstånd måste man ha blivit erbjuden ett jobb i Sverige.

Vill man ansöka om ett arbetstillstånd kan man göra detta elektroniskt via Migrationsverkets hemsida. För att kunna göra detta måste man kunna uttrycka sig väl i skrift på svenska eller engelska. Det händer att man missförstår och lämnar fel eller ofullständiga uppgifter. Då får man givetvis vänta ännu längre på sitt arbetstillstånd.

Vid ansökan om arbetstillstånd går det att få hjälp på flera olika språk

För att snabba på processen med att beviljas ett arbetstillstånd kan man ta hjälp av en certifierad advokatbyrå. Deras advokater talar dessutom flera olika språk som exempelvis arabiska, ryska, turkiska, persiska, tyska och franska, vilket innebär att det blir lätt att göra sig förstådd och få den hjälp man behöver.

De vet också vad som efterfrågas för de olika yrkeskategorierna vilket gör det lätt att redan från början lämna in en komplett ansökan om arbetstillstånd. En advokatbyrå som är certifierad samarbetar med Migrationsverket vilket gör att man oftast beviljas ett arbetstillstånd på endast tio arbetsdagar. Utan en certifierad advokatbyrå kan man få vänta på ett arbetstillstånd i över ett år.

21 Sep 2022