Offentlig försvarare – Ring en advokat direkt när misstankar om brott uppstår

Att vara misstänkt för brott kan vara en skrämmande situation oavsett om du sitter häktad eller är på fri fot i väntan på rättegång.

I en demokratisk och rättssäker stat som Sverige är det viktigt att allt går rätt till. Trots detta behöver du som är misstänkt för ett brott ha någon som för din talan. Därför har du alltid rätt till en offentlig försvarare.

Ta kontakt med en offentlig försvarare i Göteborg så snart misstankar uppstår

När du inser att misstankar har riktats mot dig gällande din inblandning i brottslighet är det viktigt att du omedelbart tar kontakt med en offentlig försvarare i Göteborg. Du behöver inte vänta på ett officiellt åtal eller rättegång för att kunna prata med en advokat inom ramen för offentligt försvar.

Det är fördelaktigt att kontakta en advokat så tidigt som möjligt eftersom det ger advokaten större möjlighet att sätta sig in i din situation och arbeta fram en stark försvarsstrategi. En advokat kan även hjälpa dig att hantera dina kontakter med polisen. Om du blir frikänd i rättegången kommer alla kostnader för din offentliga försvarare att täckas av staten.

Fördelarna med att ha en offentlig försvarare

Att ha en offentlig försvarare vid din sida kan ge dig flera fördelar under den rättsliga processen. Här är några av de viktigaste:

  • Rättsligt skydd: En offentlig försvarare ser till att dina rättigheter som misstänkt brottsling respekteras och att du får rättvis behandling genom hela processen.
  • Juridisk kunskap: En erfaren advokat har djup kunskap inom straffrätt och kan använda sin expertis för att utforma en effektiv försvarsstrategi som kan minska dina straff eller rentav leda till en frikännande dom.
  • Rättssalens procedurer: En offentlig försvarare är väl förtrogen med rättssalens procedurer och kan vägleda dig genom hela processen. De kan förklara vad som förväntas av dig, vilka dokument du behöver lämna in och hur du bör agera under rättegången.
  • Förhandlingar: En skicklig advokat kan förhandla med åklagaren för att få till stånd en gynnsam uppgörelse eller för att minska straffet om du erkänner dig skyldig till brottet.
21 Jun 2023