Aktieägaravtal – regler för delägare

Om du tänker ta in en ny delägare i ditt bolag, ska du börja med att ta fram ett genomtänkt aktieägaravtal. Låt en advokat komma med ett avtalsförslag.

Du driver sedan flera år ett företag inom en högteknologisk bransch. I grunden är du tekniker och innovatör och ditt bolag har flera olika patent. En ny produkt har utvecklats och skall nu introduceras på marknaden. Problemet är att du behöver göra omfattande investeringar i maskinparken. Din bank vill inte ställa upp med utökade krediter utan föreslår att du ska ta in en delägare som kan tillföra kapital och kommersiellt kunnande.

Lite motvilligt börjar du förhandla med olika investerare. Flera av dem ser potentialen i ditt företag, men de vill ha en rejäl ägarandel. Det kan du acceptera men du vill inte förlora bestämmanderätten i företaget. Du kontaktar därför en advokatfirma för att få ett förslag till aktieägaravtal.

Paragrafer i ett aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal kan sägas fastställa spelregler för delägarskap. Antalet paragrafer kan vara många och bestäms helt och hållet av delägarna själva. Vad händer exempelvis om någon delägare vill lämna bolaget och sälja sina aktier? Vanligtvis ska aktierna i första hand erbjudas till övriga delägare och efter en förutbestämd prisformel.

Det är klokt att anlita en advokatfirma för upprättande av aktieägaravtal. Vad händer om någon delägare bryter mot någon bestämmelse i ett aktieägaravtal och hur avgörs tvister? Oftast uppmanas den som bryter mot avtalet att rätta till felet inom en viss tid. Om inte, kan tvisten hänskjutas till ett skiljedomsförfarande eller till domstol.

21 Apr 2023