En vårdnadstvist är aldrig bra för barnet

Att som barn bli utsatt för en vårdnadstvist kan ge trauma för livet. Som förälder är det din skyldighet att skydda ditt barn från att hamna mitt i en krigszon.

Forskning visar att barn som utsätts för vårdnadstvister far mycket illa. De två viktigaste personerna i barnets liv, föräldrarna, krigar mot varandra. Livet för ett barn kan knappast bli mer otryggt.

En vårdnadstvist kan pågå i åratal, ibland under nästan hela barnets uppväxt. Att ständigt bli inblandad i de vuxnas problem och få ta del av konflikter och bråk kommer förr eller senare att medföra konsekvenser för barnet.

När en vårdnadstvist inte kan undvikas

I teorin skulle aldrig en vårdnadstvist behöva uppstå, men verkligheten ser annorlunda ut. Ibland kan det visa sig att en förälder är våldsam eller har missbruksproblem. Eller att det finns andra omständigheter som gör att barnet måste skyddas. Om du hamnar i den situationen ska du kriga för ditt barn, inte emot den andra föräldern. Det är lätt hänt att en förälder med stora problem också tar stor plats i en vårdnadstvist, men försök att komma ihåg vem det handlar om. Ert barn.

Håll fokus på ditt barn och skydda det från konflikten så mycket du bara kan. Är det svårt att hantera situationen eller om du är arg och frustrerad, kanske till och med rädd för den andra föräldern – sök hjälp. Det finns stöd och hjälp att få. Förutom det känslomässiga stödet, ta även hjälp av en erfaren jurist med familjerättslig kompetens. Ta hjälp med frågor kring vårdnadstvist här: vårdnadstvistt.se

15 Jul 2022