Vad är ACT-terapi?

ACT-terapi står för Acceptance and Commitment Therapy, är en del av KBT terapi, KBT står för Kognitiv Beteende Terapi, och handlar om att man lär sig ett nytt beteendemönster. Man har ett problem som man vill lösa på något sätt. Då lär man sig närma sig problemet steg för steg i den takt som man klarar av. Till sist har man kommit över problemet och därmed löst problemet. Nu är ACT-terapi alltså en form av KBT-terapi och liknade således KBT-terapins sätt att lösa problem.

Som namnet säger är det viktigt med att acceptera det som är som det är, och att man hellre ska acceptera det som gör ont. I stället för att förändra det förflutna, eller det som inte går att förändra i nuet, kanske man hellre ska förändra sig själv. Istället för att drömma sig bort och vilja ha en annan värld kanske man ska förändra sina drömmar och värden. På så sätt skapar man sig ett meningsfullt liv. Mindcompanion är en mottagning för terapi, och behandlar depression, ångest, utmattning, nedstämdhet, stress och oro.

Hur går det till när man får ACT-terapi?

  • Man lär sig mindfulness att vara inom nuet, lära sig finnas här och nu, inte grubbla utan lära sig acceptera nuet så som det ser ut just nu.
  • Man lär sig defusion – som handlar om att distansera sig från negativa tankar och minnen, att föreställa sig dem som ”moln på himlen” man låter dem blåsa förbi och frigör sig från det negativa för att ta steg framåt i livet i stället.
  • Man lär sig acceptans – att man accepterar det som har varit jobbigt i ens liv, man öppnar sig fr det som är jobbigt i en s liv, det som har gjort ont och som inte är bra, Genom att acceptera problemen kan man början lösa dem. Först måste man ta reda på vad problemen är, sedan lösa dem.
  • Jag-som-kontext – det tänkande jaget och det iakttagande jaget. det tänkande jaget är ens egen identitet, det iakttagande jaget är är det som hände mig, det objektiva om mig, genom att komma i kontakt mellan dessa båda jag, kan man inse vad som är ens tankar och känslor och vad som inte är det.
  • Man lär sig värden – vilka värden vill jag leva enligt? vad är viktigt vad tror jag på? Värden är ens egen kompass
  • Man lär sig ändamålsenligt handlande – man lever och agerar utifrån sin inre kompass
24 May 2019