När ett barn utsätts för brott

Som förälder är det sista man vill tänka på att de egna barnen skulle råka ut för någon form av brott. Tyvärr är det verklighet för många barn och ungdomar idag. Hot och våld förekommer i såväl skola som på fritiden. På internet florerar pedofiler som försöker vinna barnens förtroende på mycket raffinerade sätt.

Det är inte lätt att skydda barnen, även om de flesta föräldrar gör sitt bästa för att skapa en trygg miljö och hjälpa sina barn att navigera bland rötägg och farliga miljöer.

När det inte lyckas är det viktigt att barnen får kvalificerad hjälp så att det blir lättare att berätta om vad de har utsatts för så att den som gjort sig skyldig till ett brott får ett rättmätigt straff.

Rätt advokat ger barnet förtroende att berätta

Något som kan vara mycket komplicerat när ett barn har utsatts för brott är att få barnet att berätta vad som har hänt. Många barn reagerar med rädsla eller skam över vad som har hänt. De skyller ofta på sig själva och kan ha motstånd mot att berätta. Här är det viktigt att barnet får en advokat som har erfarenhet av att arbeta med barn samt annan kvalificerad psykologisk hjälp.

Särskilt svårt är det i de fall där en eller båda barnets föräldrar eller annan närstående person i familjen misstänks för brottet. Här brukar man utse ett särskilt företräde för barn som för barnets talan och har erfarenhet av hur man samtalar med barn på ett sätt som skapar en fristad där barnet kan berätta utan att känna sig hotat eller att det sviker föräldrarna.

Viktigt att barnet får stöd efteråt

Bara för att domen har fallit och förövaren sitter bakom lås och bom betyder det inte att barnet direkt känner sig tryggt. Det är viktigt att ett barn som har utsatts för brott får fortsatt psykologiskt stöd, oavsett vem som är förövare. Precis som hos vuxna reagerar barn olika efter att ha varit med om något traumatiskt.

Bara för att ett barn säger att allt känns OK igen behöver det inte vara hela sanningen. För vissa individer kan det ta tid innan chocken lägger sig. Det kan dröja månader innan den riktiga reaktionen kommer och då är det viktigt att veta hur man ska samtala och bearbeta det som kommer upp. Hos barn tar det sig ofta uttryck i oroliga drömma eller att barnet inte vill vara ensamt. Det är viktigt att respektera detta och att ta hjälp om det inte går över efter en tid.

4 Aug 2017