Vad händer om barn som är brottsoffer?

Ibland händer det trots att vi önskar at det inte var så, att barn råkar ut för brott. Det kan handla om misshandel, övergrepp och andra brott. Det är alltid svårt om det är ett barn som ska vittna, eller är ett vittne till någonting som har hänt. Domstolarna i Sverige, liksom i andra länder är inte byggad på att barn överhuvudtaget ska komma in och delta med någon slags närvaro i rätten. När det kommer till domstolar, med förhandlingar, eller huduvförhandlingar som allmänt brukar kallas rättegång, vill man helst att alla som uttalar sig, svarar på frågor och berättar något, ska göra det så trovädrigt som möjligt.

Man bandar alltid in ett barns vittnesmål på film

Domare, nämndemän, åklagare och advokater vill helst kunna fråga ut den som påstår något i en domstol. Det handlar om rättssäkerhet. Alla aspekter som kan komma fram då man ska bedöma en fråga som brottslig eller ej, bör komma fram. Är det så ett barn som har blivit utsatt för brottet vill domstolarna inte ha barnet på platsen, allt för att skydda barnet. Ett barn ska inte behöva bli utsatt för att bli ifrågasatt till exempel av en försvarare, eller advokat. Därför väljer man att låta ett barn berätta som vittne om något som har hänt, på en inspelad film som man spelar upp i domstolen. Det är inte alltid som just det är särskilt lyckat, då itne domare, nämndemän, klagare eller asdvokater kan ställa frågor till barnet. Ändå väljer man att göra på detta sätt, då det är mest skonsamt för barn, som kanske har varit med om svåra brott och ska berätta vad barnet har varit med om, eller har sett.

Alla måste tänka på barnets mognad 

Det som bäger in när man bedömer om ett barn är trovärdigt eller inte, är hur pass moget ett barn är, och vad barnet själv förstår av det som har hänt. Är barnet ettt moget barn och kan berätta i kronologisk följd, och konkret om något som har hänt, då bedömer man det barnet som ett trovärdigt vittne, det vill säga, då blir det lättare att tro på det som barnet har berättat. Ett barn som hamnar i en sådan situation behöver skyddas så mycket det bara går. Då bör det barnet ha en advokat som följer barnet genom hela den juridiska processen. Den advokaten som då finns till för barnet, ska trycka på åklagare och polis att utföra sitt arbete så bra det bara går. Vill du veta mer om hur en sådan advokat arbetar, kan du fortsätta läsa mer på: https://www.advokatistockholm.nu.

16 Nov 2018