Varje år misshandlas barn – tyvärr

Tyvärr ökar antalet anmälda misshandelsfall mot barn. Undr en tio-års period har antalet anmälda misshandelsfall mot barn ökat med cirak 25 procent; 2009 var de cirka 9.00, 2018 var de drygt 12.000 anmälda fall. Samtidigt minskar antalet uppklarade misshandelsbrott mot barn. Under samma period minskade antalet misshandelsbrott mot barn från cirka 13 procent (2008) till cirka 6-7 procent (2017).

Alldeles för få fall klaras upp

Att ett fall blir uppklarat, innebär att ett anmält brott antingen avskrivs (polisen anser att inget brott har begåtts) eller har gått till rättegång och dom har fallit, även då kan det hända att tingsrätten anser att ett brott inte har begåtts. För de barn, som det anmälda misshandelsbrottet gäller är det tyvärr en dyster läsning, och verklighet. Tyvärr vet vi, dessutom att antalet misshandelsbrott har ett mycket stort mörkertag, vilket innnebär att det är alldeles för många misshandelsfall som aldrig anmäls, och därmed aldrig utreds, eller uppklaras. Vissa barn lever med alldeles för mycket våld i sin närhet.

Våld mot barn olagligt

Sedan juli 1979 förbjöds våld, eller som det då hette, aga mot barn. Förut, innan lagen kom, hade till och med föräldrar rätt, enligt lagen att aga barn, men avskaffades 1966. När det kommer till våld mot barn, finns det även andra saker som vuxna kan göra mot barnen som inräknas som våld mot barn, som till exempel att kränka barnet, verbalt, förgripa sig på barnet sexuellt, eller försummar barnets behov – till exempel att inte ge barnet en vinterjacka på vintern utan låta det gå utan tillräckligt varma kläder. 

Våld i alla samhällsklasser

Våldet syns inte alla gånger för en utomstående. Det är inte alla gånger som ett barns beteende visar på våld som barnet upplever. Det syns inte heller alla gånger att ett barn blir misshandlat fysiskt. Därför kan det vara svårt att upptäcka, det är bland annat därför som mörkertalet är så pass stort.

Under de senaste åren har det blivit lag på att läkare och sjukvårdspersonal måste anmäla vid kroppsskada hos barn, och att personal på skola och förskola också måste anmäla misstanke om misshandel mot barn. Det finns heller inte en viss samhällsgrupp som använder sig av våld mot barn, eller en viss yrkesgrupp, en viss slags människor (invandrare). Tyvärr förekommer våldet mot barn av alla samhällsklasser, alla slags föräldrar, med olika yrken och inkomster.

Både den som blir utsatt för misshandel och den som är misstänkt för misshandel, har rätt till en advokat som tillvaratar deras intressen vid tingsrättsmål. Läs mer här.

9 May 2019