Barn ska inte växa upp med våld i hemmet

Ibland kan man läsa nyheter om missförhållanden kring barn. Det kan handla om misshandel och våld i familjen. Det kan handla om psykisk sjukdom hos någon av föräldrarna som har gjort att barn har farit illa, eller det kan handla om svåra övergrepp av sexuell art. Många som läser om det ryggar automatiskt inför nyheter om att barn far illa.

Viktigt att förstå vålders logik

Det är viktigt att komma ihåg att de allra flesta är goda och väl fungerande föräldrar. Det är inte alla som ger sig på sina egna barn, som misshandlar eller på något annat sätt förgriper sig på dem. Trots att de flesta är bra föräldrar, betyder det dessvärre inte att alla är det. Det finns tyvärr undantag. Att utgå från att någon som misshandlar mamman (det är oftast en man som misshandlar, säger statistiken) skulle vara bra för barnen är att missförstå våldets logik. En man som anser sig ha rätten att slå sin kvinna, anser sig även ha rätt att slå sina barn. En man som använder våld som medel för att få igenom sin vilja är per definition inte en bra pappa – om det inte är så att han är villig att underkasta sig behandling för sitt våldsamma beteende. Den person som anser att våld är ett bra sätt att hantera meningsskiljaktigheter på, bör inte ha barn som bor hos sig. Den personen kan gott och väl få umgås med sina barn, men inte ha barnens boende och ha barn som hen ska fostra och leva tillsammans med. 

Våld i ett hem är inte acceptabelt

Våld är aldrig acceptabelt. Det måste vara den viktigaste faktorn när det kommer till frågor om barns uppväxt och vad som ska anses som ”barns bästa”. Vi anser att all form av våld är dåligt; psykiskt, såväl som fysiskt. Ett barn är en mycket sårbar individ. Ett barn har rätt att få växa upp utan våld. Så säger FN:s barnkonvention som många vill ska bli svensk lag. Om så blir fallet, säger lagen att barn har rätt att växa upp utan våld, utan misshandel, utan övergrepp. Om det förekommer våld i hemmet, måste det våldet omedelbart upphöra. Ett barn som upplever våld i sin närmiljö, blir en vuxen individ som anser att hen har rätt att utöva våld mot andra. Det blir en individ som är rädd för andra, som kan mista tilltron till andra människor och som anser att om inte hen försvarar sig så kommer hen att gå under. Ett barn ska aldrig behöva uppleva en sådan sak.

Vuxna måste inse våldets destruktivitet

Här anser vi att det är viktigt att vuxenvärlden tar sitt ansvar och skyddar barn, så att de inte behöver växa upp till en rädd individ. Ett barn ska aldrig behöva växa upp med våld som ett ”naturligt” inslag i sin uppväxt. Ett barn ska växa upp med en tilltro på sin omvärld och på sig själv.

Därför anser vi att en förälder som är våldsam mot sin kvinna, inte ska ha vårdnaden om ett barn. För mer läsning, klicka på denna länk.

9 Jul 2018