Stödboende – en tillfällig boendeform för barn och unga

Ett stödboende är en placeringsform för barn och unga mellan 16 och 20 år, med fokus på de som blivit myndiga. Omyndiga barn får bara placeras i stödboende om det finns särskilda skäl till det. Ett stödboende är tänkt som en sluss på vägen mot vuxenlivet, där de boende kan få hjälp och stöd med att lära sig hur man hanterar ett eget boende med det ansvar och sysslor som det innebär. Ensamkommande barn och unga är ett exempel på målgruppen, en annan är barn och unga från en konfliktfylld hemmiljö med våld eller missbruk. Man får dock inte bo på ett stödboende om man själv missbrukar eller ägnar sig åt kriminella aktiviteter.

Stödboende och skyddat boende

Ett stödboende ska inte förväxlas med ett skyddat boende, där personer som utsatta för våld i hemmet kan få en fristad. Dock är en del stödboenden skyddade, vilket innebär att adressen inte lämnas ut till utomstående. Ett skyddat stödboende ska vara en plats där de boende kan känna sig helt säkra och få hjälp med att reda ut sitt liv och så småningom lära sig hantera ett liv på egen hand

Specialutbildad personal

Personalen på ett stödboende är utbildad för att kunna stödja och hjälpa barn och ungdomar med psykiska och sociala problem. Mycket av tiden på ett stödboende går åt till samtal, terapi och stöd. Samtidigt har de boende egna lägenheter och uppmuntras att sköta sin ekonomi, tvätta, laga mat, diska osv.

Inte för alla

Det är socialtjänsten som avgör vilka som ska få placeras i ett stödboende. Varje fall utreds individuellt och det är inte säkert att just stödboende är den bästa formen av hjälp för den berörda personen. För att kunna bo i ett stödboende bör man ha en viss förmåga att klara sig själv, annars kan en annan typ av boende behövas.

Ungdomar från problematiska hemmiljöer

Det är inte alltid lätt för en ung människa från ett trasigt hem att ge sig av, även om man vill det. Att hitta någonstans att bo är för en tonåring utan arbete och egna pengar helt omöjligt. De flesta föräldrar saknar resurser att hjälpa sina barn att få ett eget boende, även om de skulle vilja det. Vissa ungdomar sluter sig och drar sig undan istället för att ta itu med att försöka skaffa jobb och ett normalt liv, de känner hopplöshet och saknar framtidstro. För ungdomar som fastnat i denna onda cirkel kan ett stödboende vara ett bra sätt att komma vidare i livet efter tonåren. Här lär man sig övervinna sina problem ett i taget och får strategier för hur man kan hantera problem som dyker upp i vardagen och acceptera att de är en del av livet.

Ensamkommande unga

En annan stor målgrupp för stödboenden är ensamkommande barn från krigsdrabbade områden. Dessa ungdomar saknar ofta helt kunskap om det svenska samhället, de kan inte språket och är i stort behov av struktur. Är de mycket unga är en familjehemsplacering ofta det bästa, men för de lite äldre kan stödboende fungera bra. Ungdomarna får då hjälp med att lära sig hur saker och ting fungerar i Sverige och även stöd i språkinlärningen.

 

16 May 2018