Vad kan ett barnmål handla om?

En rättslig process kring vårdnad av barn, eller annat barnmål, är inte sällan känslig. Ofta är ju anledningen till att ett barnmål över huvud taget ens uppstår, att föräldrarna inte kan samarbeta. Utan föräldrar som kan samarbeta kan barnets välmående riskeras. I sådana lägen kan en advokat, kanske specialiserad inom familjerätt, hjälpa till.

Jurister som arbetar med familjerätt har god kunskap om frågor som rör bland annat barnmål, skilsmässor och bodelning. Barnmål är ett ganska stort område, och processerna kan handla om olika saker. Här följer några exempel på vad ett barnmål kan handla om.

Vårdnadstvist

Sverige är ett av de länder med högst skilsmässotal i hela världen. Efter en skilsmässa, eller ett uppbrott mellan samboföräldrar, är det vanligast att vårdnaden delas upp mellan de båda. Det är även det som brukar eftersträvas, då ett barn bör kunna träffa båda sina föräldrar regelbundet. Så är det dock inte i alla fall. Ibland är ensam vårdnad det som är bäst. Om den andra föräldern till exempel saboterar umgänge, missbrukar eller på annat sätt inte kan ta hand om sitt barn, är gemensam vårdnad kanske inte möjligt.

Barnets rätt till umgänge och boende

Ifall föräldrarna har gemensam vårdnad ska ett gemensamt beslut tas kring barnets boende. Ibland är det här dock svårt att lösa, och då kan det gå så långt att juridisk hjälp kallas in. Vid ensam vårdnad är det den förälder med vårdnad som, på egen hand, kan besluta var barnets hem ska vara. Vid gemensam vårdnad krävs det till exempel båda föräldrarnas underskrift för att barnets folkbokföringsadress skall kunna ändras.

Det är viktigt att barnet, om han eller hon vill, kan träffa båda sina föräldrar för umgänge. Det här gäller även den förälder som barnet inte bor med. I situationer där barnet bor växelvis hos föräldrarna, kallas den förälder som barnet inte bor med för umgängesförälder. Den andra kallas för boendeförälder.

Det här betyder inte att barnet måste åka över varannan dag till sin andra förälder för umgänge. Hur det här löses rent praktiskt är upp till föräldrarna själva till största del. Ibland åker barnet bort till den andra föräldern för umgänge en gång i veckan – i andra fall kan det röra sig om några gånger per år.

Underhållsbidrag

Det här är kanske inte något som barnet märker av själv på en gång, men tvister om underhållsbidrag är inte helt ovanliga. Det är båda föräldrarnas ansvar att se till att barnets sörjs för rent ekonomiskt. Hur mycket pengar barnet skall få av varje förälder beror på barnets behov och föräldrarnas resurser.

28 May 2017