Den typiska våldtäkten sker i hemmet

En våldtäkt är bland det mest förnedrande som en människa kan utsättas för; en allvarlig kränkning av det allra heligaste och där de psykiska skadorna ofta blir avsevärt mycket svårare att läka än de fysiska. Att bli våldtagen är ett stort trauma och att läka efteråt är något som tar tid - om det ens är möjligt. De flesta våldtäkter som sker i Sverige sker inte utomhus och längs ett dåligt upplyst promenadstråk, något som många tror.

De flesta våldtäkter sker i hemmet och av en person som man känner och/eller lever tillsammans med. Detta gör att mörkertalet för en våldtäkt är stort. många kvinnor - och män - inser inte att de de facto blivit våldtagna av den anledningen att det varit partnern som varit förövare. Och, har man insett att det handlat om en våldtäkt så kan detta övergrepp ursäktas då förövaren - trots allt - säger sig vara ångerfull och verkligen älskar offret.

En annan intressant - men ytterst oroväckande - detalj gällande en våldtäkt, förövare och skam har börjat uppdagas i dessa dagar. Det som visat sig i takt med att fler kvinnor ansluter sig till uppropet kallat Metoo är att många blivit trakasserade, kränkta och blivit utsatta för sexuella övergrepp - exempelvis en våldtäkt - som ett led i män utövat sin makt i sin yrkesposition.

Metoo visar att det är ett stort, strukturellt problem och att det måste ske en radikal förändring. Det första steget är att prata om det - något som Metoo gjort möjligt. Steg nummer två, det är att anmäla.

Att anmäla en våldtäkt kräver mod

Man ska veta att det kräver ett stort mod att anmäla en våldtäkt där förövaren ingår i ens egen bekantskapskrets - som partner, som chef eller som en vän. Ofta så har man gemensamma bekanta och då en anmäld våldtäkt - en sent anmäld sådan, där bevisning sällan finns sparad och där ord står mot ord - kan så split mellan alla anställda på exempelvis en arbetsplats. I många fall - som Metoo tydligt visat - så kan även förövaren ha så pass många allierade att offret blir den skyldige och pekas ut som en lögnare.

Även om man inte anmäler en våldtäkt direkt och kan spara spår av DNA samt säkra bevisning i form av dokumenterade skador så finns det hopp om att få den skyldige fälld. Något som dock ställer höga krav på vilket målsägarbiträde man anlitar. Erfarenhet är viktigt och detsamma gäller hanteringen av sin klients känslor. Att gå igenom en våldtäktsprocess är ytterst krävande, det river upp gamla sår och man behöver ett stöd genom hela kedjan - från polisförhör, förundersökning, rättegång och till eventuell överklagan. Målsägarbiträdet man anlitar är kostnadsfritt sett till att det är Staten som betalar dennes arvode. och: som offer har man även rätt till terapi som även den bekostas av vår stat.

Man har större chans att vinna ett mål om bevisning kan säkras per omgående, men det finns ändå en god möjlighet att se förövaren fälld i domstol även om anmälan sker långt efteråt. Se till att få upprättelse - anmäl den våldtäkt du blivit utsatt för.

24 Jan 2018