Ensam vårdnad är inte den bästa lösningen

I den bästa av världar så håller ett äktenskap eller ett förhållande livet ut och där de båda älskar varandra genom nöd och lust – som det så vackert heter. Men; världen är inte perfekt och skilsmässor samt separationer är något som händer. Det som gäller i sådana lägen är att man kan genomföra detta på ett civiliserat och vuxet sätt och att man – även om man inte delar bostad – längre fortfarande kan umgås. Det kan nämligen finnas annat som man delar och här tänker vi primärt på barn och hur de upplever en skilsmässa.

För ett barn så innebär en skilsmässa mellan sina föräldrar alltid en period av sorg och besvikelse och det är av den anledningen som man som förälder måste sätta sina personliga känslor åt sidan och istället försöka se till sitt barns bästa. Här ska man veta att de allra flesta skilsmässor och separationer i Sverige de facto sker på ett korrekt sätt och där föräldrarna – oavsett skäl till uppbrottet – kan agera moget och detta med tanke just på de gemensamma barnen; man löser vårdnaden och delar upp ansvaret på samma sätt som man tidigare gjort, men med skillnaden att barnet numera har två stycken hem istället för ett enda.

Hur sedan fördelningen ser ut rent tidsmässigt är en annan fråga och kan exempelvis innebära att barnen tillbringar varannan helg hos pappan medan veckorna spenderas hos mamman; vårdnaden i sig är dock fortfarande gemensam om barnen. Dock så finns det även andra skilsmässor som inte alls sker på ett lika civiliserat sätt och där föräldrarna inte klarar av att lösa sina oegentligheter och där någon av dem sedermera stämmer den andra för att få till stånd ensam vårdnad. Det är dessa fall vi ska titta lite närmare på här; men innan vi gör det ska vi tillägga en viktigt sak.

I denna text fokuserar vi på skilsmässor där ingen kriminalitet ligger bakom ansökan om ensam vårdnad, där inget missbruk, våld eller någon allvarlig psykisk sjukdom förekommer hos någon part; där måste naturligtvis ensam vårdnad vara lösningen då en sådan miljö inte är lämplig för ett barn att växa upp i.

Samarbetssamtal kan lösa problemen

Vi talar istället om de skilsmässor och ansökningar av ensam vårdnad som sker på grund av att föräldrarna inte kan komma överens, inte klarar av att samarbeta eller där de söker om ensam vårdnad enbart i syfte att skada den andra parten. Sådana fall av en vårdnadstvist – något som en ansökan om ensam vårdnad leder till om den andre motsätter sig; något som är vanligt – är väldigt onödiga och drabbar primärt också de som absolut inte får komma till skada: barnen.

Här måste föräldrarna komma överens och de måste göra det innan barnen ta alltför mycket skada; som vi sa ovan så är en vanlig skilsmässa tuff nog att hantera för ett barn och om man dessutom adderar en vårdnadstvist så kan det skapa ärr som sitter kvar genom hela livet.

Varje kommun i Sverige är av den anledningen – enligt lag – tvungna att erbjuda hjälp och detta i form av samarbetssamtal där föräldrarna, med sina ombud och med exempelvis en psykolog, får sitta ned och arbeta fram en lösning. Från lagbokens sida så är nämligen inte ensam vårdnad att föredra utan man ser helst att barn ska ha en fortsatt god kontakt med båda sina föräldrar, något som alltså innebär gemensam vårdnad. Här har samarbetssamtalet en viktig roll och en procentuell hög lösning.

29 Aug 2017