Vårdnadstvist – var får man hjälp?

En vårdnadstvist kan vara en slitsam och mycket omtumlande upplevelse. I spåren av skilsmässa och konflikter med ett barn inblandat kan det ibland kännas väldigt tungt. Det finns dock hjälp att få, från flera olika håll.

Det är ofta flera olika typer av personer som kan vara inblandande i en vårdnadstvist. Förutom juridisk hjälp, kan även en psykolog och skolkurator hjälpa till om situationen blir för tung. Även socialtjänsten kan komma att kopplas in.

Advokatfirma

När konflikten har gått så långt att den måste tas till domstol, kan man få hjälp av en advokat inom familjerätt. Advokatfirman kommer bland annat att fråga dig om vad som ligger bakom vårdnadstvisten, barnets ålder samt mer allmänna frågor kring förhållandet. Det är viktigt att berätta så mycket som möjligt, ju mer advokaten vet om fallet desto bättre kan han eller hon hjälpa dig vidare. En vårdnadstvist börjar i tingsrätten i den stad där barnet bor, eller den tingsrätt som ligger närmast.

Tänk dock på att det i första hand är en god idé att ha så kallade samarbetssamtal innan man gör konflikten till en rättslig process. Samarbetssamtal kan man få hjälp med av familjerätten i kommunen.

Psykolog

Att gå igenom en vårdnadstvist kan lägga en oerhört stor tyngd på dig som person. Stressen och ångesten det kan medföra kan för vissa till och med leda till depression. Med det här i åtanke kan det vara en god idé att gå till en psykolog om man känner att det börjar bli jobbigt. I första hand kan man söka sig till någon i sin närhet att prata med, men om man börjar känna att familj och vänner inte längre räcker att prata med kanske det är dags att söka professionell hjälp.

Det är också svårt att veta hur barnen påverkas varför det kan vara god idé att prata om att eventuellt besöka skolkuratorn.

Socialtjänsten

Socialen finns också till stöd och hjälper även till i utredningen kring tvisten. Domstolen är skyldig att ta hänsyn till barnets vilja, och innan en eventuell rättegång är det någon från socialtjänsten som kommer och träffar barnet för ett samtal.

Socialtjänsten hjälper också till genom att i första hand jobba för en samförståndslösning, till exempel att erbjuda tidigare nämnda samarbetssamtal. Samarbetssamtal är först och främst frivilliga, men om domstolen anser det nödvändigt kan ett sådant samtal vara en del i ett domslut.

21 Jun 2016