Tänk på detta vid utredning om barn!

Det finns ett bra uttryck som lyder: "om vi bygger starka barn, behöver vi inte laga så många trasiga vuxna". Det uttrycket behöver vägleda alla som har med barn att göra i sitt yrke. Det är ju i skol- och dagismiljö som många har med barn att göra i sitt yrke som skolfröken eller daggispersonal. Men det är även barnpsykologer och i socialtjänsten som man stöter på barn i sitt yrke.

De som arbetar med barn, som barnpsykologer, eller som utredare av förhållanden som rör barn, bör mer än någon annan tänka på att barn behöver goda vuxna kring sig för att överhuvudtaget bli något-så-när hela och väl funktionella vuxna. Arbetar man till exempel inom socialtjänsten och det inkommer fall som rör barn, bör man som socialarbetare och som vuxen alltid ta barnets parti och göra allt som man har makt att göra; skydda barnet.

Socialtjänsten tappar bort barnperspektivet

Många tror att socialtjänsten arbetar just så, men under de senaste 30, 40 åren har vi sett en åsiktsförskjutning när det kommer till vad barn behöver och ska utstå. Istället för att tillgodose det som är bäst för barnet, har fokus kommit att hamna på vad som är bäst för barnens föräldrar. Istället för att försöka få en så allsidig bild om omständigheterna kring ett barn, bryr sig socialtjänsten alldeles för mycket om föräldrarnas omständigheter.

Anmälningar som rör barn, tenderar att försvinna, utan att någon alls tar reda på hur barnen har det, eller hur de mår. Även när det kommer till att ta reda på hur socialtjänstens beslut får för konsekvenser för barnen, tappas bort. Det är till och med så, alldeles för ofta, att socialtjänsten fattar beslut om barn, utan att träffa dem, överhuvudtaget.

Detta är helt obegripligt: – hur en myndighet kan fatta beslut som direkt rör barn, utan att ens träffa barnet, eller ta reda på hur barnet har det, vad barnet vill, vad barnet säger eller hur barnet mår! Inte så konstigt då, om beslutet som rör barnet självt blir helt galet. Många av de galna beslut som rör barn, har blivit braskande nyheter i medierna, som Uppdrag Grnaskning och fallet "Louise", "Sara" och så vidare. Det enda man kan säga, när det kommer till den många missar som socialtjänsten har gjort och fortfarande gör – är att det inte är enskilda socionomers fel. Det är ett systemfel inom socialtjänsten. 

Läs mer på: https://nina.se.

9 Oct 2019