Söker du en jurist inom familjerätt?

Det händer ibland att familjer inte kommer överens efter en skilsmässa eller separation. Det kan handla om gemensamma barn eller ägodelar. De kommer kanske inte fram till en passande lösning för barnens boende och vårdnadsfrågor. Det är lätt att det blir infekterad relation eftersom det är så mycket känslor inblandade. Vad kan man då göra? Det rekommenderas att anlita en jurist för att lösa knutarna för allas skull, framför allt för barnens skull. 

Juridisk hjälp

Det finns många skickliga jurister som är specialiserade på ärenden inom familjerätt. Deras erfarenhet och kunskaper om rättsprocesser och knepiga juridiska frågor är guld värd. Och med en tredje part som noga redogör för föräldrarnas rättigheter och skyldigheter blir det lättare att komma fram till en passande och hållbar lösning.

Om det inte går att lösa problemen kan det vara läge att låta det avgöras i domstol. Då är det ett måste att ha en advokat vid sina sida genom hela den krångliga rättsprocessen. Då får du hjälp med att tolka lagar och regler och hjälp att på ett lugnt och sakligt sätt för din talan i rätten. Det är viktigt att dessa känsliga ärenden går så fort som möjligt för alla inblandade.

Vanliga anledningar till tvister

Vad bråkar föräldrar om då efter en separation? Det finns såklart massor med anledningar. När det är barn inblandade blir det extra jobbigt. Det är alltid värst för barnen som kan må dåligt av det, framför allt om det drar ut på tiden. Det är jobbigt för barn att se sina föräldrar vara osams, det är ofta värre än själva separationen.

Det är vanligt att föräldrarna inte kommer överens om vart barnen ska bo. Vid växelvis boende kan det handla om att det inte funkar på något sätt eller så är det ekonomiska problem med vilken förälder som ska betala olika skaer för barnen. 

Ensam vårdnad

Det vanligaste lösningen är delad vårdnad om barnen. Det är också det som brukar dömas när det gått till domstol. Men när det inte fungerar alls med gemensam vårdnad av olika anledningar så kan man ansöka om ensam vårdnad, eller som det också kallas juridisk vårdnad. För ensam vårdnad har ingenting att göra med umgängesrätt till barnen. 

Man får alltså träffa barnet eller barnen hur ofta man vill även om man inte har juridisk vårdnad. Dock finns det fall där den ena föräldern anses som direkt olämlig att umgås med barnen. Det kan halnda om missbruk, kriminalitet, ekonomiska problem.

3 Sep 2019