Ska du ansöka om ensam vårdnad om ditt barn?

Ska du ansöka om enskild vårdnad? Att ansöka om enskild vårdnad kan innebära en lång process innan man är färdig med den juridiska delen av vårdnaden kring ett barn. Egentligen vill lagen att man samarbetar med den andra föräldern till sitt barn. Det är endast om man kan bevisa samarbetssvårigheter som man kan beviljas enskild vårdnad om sitt barn. Här reder vi ut begreppen kring enskild vårdnad om ett barn.

Med samarbetssvårigheter tänker sig nog lagstiftarna att det handlar om till exempel; om det har funnits våld med i bilden. Har den ena föräldern misshandlat den andra, blir det väldigt svårt att samarbeta rking barnet. Om den ena föräldern är rädd för den andra, kan det bli väldigt, väldigt svårt att kunna prata med varandra om alla frågor som rör barnet. I sådana fall kan den ena föräldern beviljas enskild vårdnad om barnet.

Misshandel och övergrepp

Har barnet varit utsatt för misshandel och övergrepp tycker de flesta domstolar att det inte är särskilt lämpligt att föräldern som har misshandlat eller förgripit sig på barnet fortsätter att ha vårdnaden om det barnet. Då brukar domstolarna anse att den andra föräldern ska ha vårdnaden om barnet. Men, även om vårdnaden går till den ena föräldern, brukar samtliga domstolar anse att ett barn ska eller bör umgås med den andra föräldern. Detta kan vara problematiskt, särskilt om misshandeln eller övergreppen fortsätter mot barnet. Vad gör man då?

Psykisk sjukdom

Om den ena föräldern har en psykisk sjukdom, som kan vara utåtagerande och farligt för barnet, bör den föräldern inte ensam ha vårdnaden om barnet. Finns det risk för att barnet far illa, bör vårdnaden gå till den andra föräldern. Här menas inte allmän psykisk ohälsa, även om föräldern är deprimerad, är det ju inte bra för barnet, utan här menas farlig psykisk sjukdom som kan försätta barnet i fara. En förälder kan även ha någon slags psykiskt handikapp – downs syndrom, eller sakna insikt i vad som är lämpligt för ett barn, och kanske utsätter barnet för fara. Då bör den föräldern inte ha vårdnaden om barnet.

Drogproblem

På samma sätt är det om den ena föräldern använder droger och utsätter barnet för en farlig miljö med drogproblem, så bör den andra föräldern ha vårdnaden om barnet. Då bör och ska den andra föräldern ansöka om enskild vårdnad om barnet så att barnet kan växa upp under trygga förhållanden. Men det förutsätts ändå att barnet ska umgås med den andra föräldern.

19 Nov 2019