Samarbetssamtal – Första steget vid vårdnadstvist

Har ni vuxna i familjen gått skilda vägar men inte är överens om var barnen ska bo och vem som ska ha vårdnaden om dem? En väg är att vända sig till en domstol som därmed juridiskt ser på frågan och avgör vem som ska ha vårdnaden. Men en ”mjukare” väg är att ansöka om samarbetssamtal. Följande information är tagen från Göteborg Stads hemsida. Liknande gäller i andra större städer. Det är däremot inte alla städer som erbjuder invånarna samarbetssamtal.

Ansöka om

Vid frågor inom familjerätt kan ett samarbetsavtal vara ett försök att hitta en lösning utan att behöva gå till domstol. På Göteborgs hemsida finns möjlighet att ladda hem ”Ansökan om samarbetsavtal” som måste fyllas i av bägge föräldrarna. Man kan alltså enbart få hjälp med tvister inom familjerätt om bägge parter är överens om att man vill ha denna hjälp.

Enskilt och gemensamt samtal

I Göteborg går det till på följande sätt: Först träffar en socialsekreterare med inriktning mot familjerätt de bägge parterna för sig själv. Detta för att bilda sig en uppfattning om ärendet i ett tillfälle då parterna kan säga vad som helst utan att vara oroad för vad den andra parten ska tycka.

Andra steget är att man tillsammans träffar denna socialsekreterare. Om barnet inte är mycket litet försöker man även ha ett samtal med det/dem så att de får komma till tals.

Avtal för att gå vidare

Samtalet styrs av socialsekreterare och målet är inte att vara överens om allt men att man kan hitta en acceptabel väg som bägge parter kan godkänna för att gå framåt. I det fall man kommer överens tas ett avtal fram där ett par punkter skrivs ner och som bägge parter får signera.

Då dessa socialsekreterare har rätten att skriva juridiskt bindande avtal inom familjerätt så kan man även skapa dessa avtal som därmed självklart väger betydligt tyngre än andra avtal.

Kontakt och boka

I det fall du har frågor om samarbetssamtal eller vill komma i kontakt med socialen för att boka ett sådant rekommenderas kommunens hemsida. Där kan man även se hur samtalen är uppbyggda, vilka som förväntas medverka och vad målet är.

När samtal inte räcker

Vill inte bägge parter gå på samarbetssamtal? Eller har ni haft ett samtal utan att det gav önskad effekt? Nästa steg är att gå till tingsrätten vilket innebär att domstolen kartlägger föräldrarnas förmåga att ta hand om barnet och därefter drar en slutsats om vem som ska ha vårdnaden eller om den ska vara delad.

Källor: Göteborgs.se

2 Aug 2019