Rån vanligt bland ungdomar

Ett kontantlöst samhälle är en del av den framtiden och visst finns de fördelar med ett sådant, både sett till hur ett sådant skulle förenkla olika typer av inköp och sett till risken för brott skulle kunna komma att minskas. Vi ser redan idag att banker inte längre har någon kontanthantering att tala om och detsamma gäller gemene man. Borta är tiden så vi gick omkring med en tusenlapp i plånboken som skulle täcka våra inköp av exempelvis matvaror och istället så använder vi oss av våra kontokort för att betala dessa.

Smidigt och bra – men har risken för att bli rånad kommit att minska i och med denna övergång? Nej, tyvärr inte. Det finns nämligen andra saker som kan komma att vara intressant vid ett rån och här kan vi nämna att din mobil, din dator eller din läsplatta samtliga är lätta att stjäla och dels också är lätta att sälja vidare.

Här ska vi addera ytterligare en aspekt som gäller rån i Sverige – du kanske inte löper störst risk att drabbas av ett sådant; istället är det dina barn som gör det. Det är nämligen vanligt att ungdomar spelar huvudrollen vid rån och att detta både gäller offer och förövare. Främst gäller detta storstäderna – Malmö, Göteborg och Stockholm – och det man ska veta är att det även finns ett förmodat stort mörkertal som inte rapporteras.

Undvik riskområden i din stad

Varför? Jo, av den enkla anledningen att det ofta förekommer hot i samband med ett rån. Blir ditt barn utsatt för ett rån så kanske det handlar om en förövare som går på samma skola och som kan hota med repressalier om ditt barn sägr något om saken. En slags utpressning som man som förälder bör vara uppmärksam på.

Kommer ditt barn hem och säger att hon/han tappat sin nya mobiltelefon eller sin dator så ska du här inte utesluta att ordet tappa här kan bytas ut mot ordet rån och att du således bör säkerställa att så inte är fallet.

Naturligtvis här: vi säger inte att rån är något som sker dagligen och att ditt barn löper en stor risk att drabbas – vi säger bara att det förekommer och att man bör vara medveten om detta. På samma sätt ska naturligtvis även du se till att undvika de plaster och de tillfällen som är vanliga vid personrån.

Det vill säga – måste du verkligen ta den där kvällspromenaden genom just det specifika området i din stad? Lite sunt förnuft är ofta den bästa brottsförebyggande åtgärden.

Här kan du läsa mer om just rån: www.rån.nu.

 

1 Dec 2016