Narkotikabruk kan få många konsekvenser

Antalet anmälningar för narkotikabrott ökar. I Sverige har vi en sträng lagstiftning som kan ge hårda påföljder även vid ringa brott. Samtidigt erbjuds hjälp för den som hamnat i missbruk.

Narkotikabrott är ett av de vanligare brotten i Sverige. Året 2020 inkom det drygt 124 000 anmälningar till polisen för någon form av narkotikabrott. Det kan handla om både bruk, innehav eller smuggling. Statistiken visar att det även är ett brott som ökar i Sverige. Om man jämför över tid har brotten mot narkotikalagarna ökat med 39 procent det senaste årtiondet. Det är vansinnigt höga siffror och visar att det finns en stor problematik med narkotika i Sverige. Det visar dock en sak till. Nämligen att Sverige har en mycket hård narkotikapolitik och en sträng lagstiftning där det inte krävs särskilt mycket för att du ska få en anmälan, och eventuellt en dom, på dig.

Du kan erbjudas behandling

Att bli dömd för narkotikabrott kan förfölja dig resten av livet. Även ringa brott eller att du enbart använt narkotika för privat bruk. Ibland kan det dock vara så att bakgrunden till varför du misstänks för narkotikabrott bottnar i ett missbruk. I sådana fall har du rätt till behandling om det är det som krävs för att du ska kunna bli ren igen. Om du motsätter dig missbruksbehandling kan det till och med bli tal om tvångsvård. Det är dock ganska många steg på vägen dit, och de allra flesta vill faktiskt ha hjälp att bli kvitt sina narkotikaproblem.

8 Jul 2021