Lätt för barn att komma i kläm med LVU

Lagen om vård av unga har som syfte att, med hjälp av tvångsomhändertagande, skydda unga från eget skadligt beteende eller från en skadlig hemmiljö. 

Det kan dock vara så att lagen ibland används på ett sätt som gör att det är barnen själva som kommer i kläm. Detta kan handla om att socialnämnden tvångsplacerar barn i familjehem där fosterföräldrarna är allt annat än pålitliga, att de gjort en otillräcklig utredning om barnets faktiska hemförhållanden eller att uppföljningsprocessen (där man regelbundet ska undersöka om det skett positiva eller negativa förändringar i familjehemsmiljön eller hemmiljön) har stora brister och ibland negligeras helt.

När det gäller frågor som är såhär viktiga och som får långlivade konsekvenser för barnens framtid är det extra viktigt att allt sköts som det ska och att man gör många och regelbundna uppföljningar. Vi har inte råd att se fler barn falla genom sprickorna och bör kontinuerligt arbeta med att förbättra, förstärka och bygga upp ett starkt rättsskydd för de unga i samhället. 

Du kan läsa mer om LVU på denna sida: http://www.lvuadvokat.se/.

 

24 May 2016