Hjälp vid vårdnadstvist

När samarbetet runt de gemensamma barnen inte fungerar efter en separation kan det vara dags att ansöka om ensam vårdnad. För ett positivt utslag är det viktigt att ha ett bra juridiskt ombud.

När du vill ansöka om att få ensam vårdnad om barn börjar processen med att du tar kontakt med en jurist. Att välja en byrå som Crescendo Law, med stor erfarenhet av liknande mål, är smart. Olika jurister arbetar med olika områden. Du bokar möte med din jurist och ni går tillsammans igenom grunderna.

Med dina uppgifter som underlag skriver din jurist en stämningsansökan som sedan lämnas till tingsrätten. Den andra föräldern får information om detta och kan förslagsvis själv skaffa ett eget ombud. Andra föräldern får sedan lämna ett eget yttrande angående målet.

Då detta skett kallas ni till en muntlig förberedelse där alla får redogöra för sin ståndpunkt.

Den legala processen

Rätten ber också socialnämnden att göra en utredning. Det innebär bland annat att man pratar med släkt och med andra personer i barnets omgivning om situationen. Medan utredningen pågår kan rätten besluta tillfälligt om vårdnaden. Då utredningen avslutats kommer rätten att ta ett beslut om vårdnad. Detta kan överklagas inom tre veckor till hovrätten.

En vårdnadstvist är ett s.k. tvistemål. Det betyder bland annat att man inte behöver betala motpartens kostnader om man förlorar målet. Kostnaden för processen kan oftast tas via hemförsäkringen och i annat fall kan rättshjälp vara aktuell.

En bra jurist är inte bara ett stöd i formaliteterna utan också rent moraliskt.

19 Mar 2021