Frågor och svar om juridik

De allra flesta är endast ytligt bekanta med vad juridik är och hur det egnetligen arbetas kring det. För den som är nyfiken kommer här några frågor och svar om juridiken, vad en jurist egentligen gör.

Innan jag anlitar en jurist, vad bör jag veta?

Frågorna man bör ställa innan man anlitar en jurist, vi kan säga advokat i det här fallet, är ganska många och kan variera beroende på situation. Här kommer i alla fall ett par förslag på några frågor som kan vara bra att få besvarade:

  • Vilken är din nisch som jurist?
  • Hur länge har du jobbat som jurist?
  • Hur brukar du sköta betalningen?
  • Hur ofta kan du informera mig om den aktuella statusen på fallet?
  • Vad har jag för ansvar i egenskap av kund?

Vad har en jurist egentligen för ansvar?

En jurist kan ha en hel del olika ansvar, beroende på vad denne jobbar som inom juridiken. En domare har lite andra arbetsuppgifter än vad en åklagare har till exempel. Det kanske mest omtalade yrket en jurist kan ha, advokat, har till exempel ansvaret att följa lagen, samtidigt som denne försvarar sin klients rättigheter.

Förutom att ha den faktiska kunskapen om lagen, bör en advokat (och egentligen alla typer av jurister) kunna kommunicera på ett klart och tydligt sätt med andra parter inom juridiken samt den de företräder. De flesta anser också att en jurist har ett etiskt ansvar utöver det som är stiftat i lagböckerna.

Vad gör egentligen en advokat? Går den mesta tiden åt till att försvara någon i rättssalen?

Det är givetvis en hel del fler uppgifter än att stå och tala i rättssalen. Det finns en hel del advokater som spenderar mycket tid på just det, samtidigt som det finns advokater som knappt gör det över huvud taget.

Är man jurist och arbetar som advokat är det en hel del arbete utanför rättssalen. Bland annat kan man behöva lära sig nya lagar eller ändringar av lagar, förbereda juridiska dokument, eller agera rådgivare.

Hur blir man advokat?

I Sverige krävs det (i de flesta fall) att man har en juristexamen. En juristexamen kan man erhålla efter studier som omfattar 270 högskolepoäng. En juristexamen kan endast ge ut av några lärosäten i Sverige (bland annat Göteborgs, Stockholms, Lunds och Uppsalas universitet).

21 Jun 2016