Få svar på dina frågor

Familjerätten är ett brett begrepp, det innefattar lagar som gäller barn, upplösning av förhållanden där man gemensamt köpt saker, samt även gällande arvsrätt. Behöver ni hjälp av dem?

Det är ett stort ansvar när man skaffar barn, och de flesta känner en stor glädje av det. Det är något gemensamt som ni tillsammans skaffat. Med det kommer även ett stort ansvar, ni skulle ju hålla ihop hela vägen. Då behöver man främst ta hänsyn till barnet, men det kan vara svårt att se klart och se barnets bästa när man är arg. Då finns det hjälp att få, i varenda kommun kan man få hjälp av familjerätten som kan hjälpa till att medla. Det är såklart inget måste att göra, men det är en bra början. Förhoppningsvis kan de hjälpa er så ni slipper ta det till rätten.

Specialister inom familjerätten

Även som advokat arbetar man inom ett brett område, familjerätten är ett av dessa. Därav ska man alltid se till att advokaten man anlitar är specialiserad just inom det. Det krävs mycket för att få kalla sig en advokat. Behöver du hjälp av familjerätten är det viktigt att du själv tar initiativ för det. Det är helt frivilligt och upp till er att göra. Tänk även på att man kan göra detta redan i förebyggande syfte. Det blir såklart inte en konflikt för alla, men om det blir det har man då redan bestämt hur man ska lösa tvisten. Kontakta familjerätten i din kommun om du vill veta mer. Hitta mer information om familjerätten här: familjerätthelsingborg.nu 

19 Mar 2021