Få engagerad advokat vid vårdnadstvist

Den som befinner sig mitt i en vårdnadstvist, får dessvärre för lite hjälp från samhället. Tyvärr ger lagen inget stöd till alla de föräldrar som tvistar med varandra om vem som ska ha vårdnaden om ett barn. Lagen förutsätter att föräldrarna ska komma överens om själva bestämma vem som ska ha vårdnaden om barnet. Det hjälper föga om föräldrarna inte kommer överens. Det finns heller inget bra stöd för föräldrar som tvistar. Socialtjänsten har inte resurser som kan finnas för tvistande föräldrar. Därför blir det i stället advokaterna som kan avgöra vilka föräldrar som kan vinna en vårdnadstvist. Att hitta duktiga och engagerade advokater i vårdnadstvister blir avgörande för om man ska få igenom sin vilja i en vårdnadstvist.

Fråga dem som anlitat advokat innan

Det är inte så lätt att hitta en advokat som är duktig på just familjerätt och frågor som rör vårdnadstvister. Man kan inte direkt googla advokater och välja någon som verkar bra, på deras hemsida. Att hitta en duktig advokat kräver så mycket mer. Därför bör man helst ta kontakt med sådana som tidigare har anlitat advokater i vårdnadstvister och fråga dem om vilket rykte som säger att en advokat är bra. Ofta kan advokaterna själva känna till vilka advokater som är duktiga. De är bra på att hålla koll på varandra, så varför inte fråga advokaterna själva, vilka advokater som är duktiga på familjerätt? Det är inte någon dum idé. Det viktiga är ju att få tag i en duktig advokat, eller hur? En duktig advokat kan nämligen innebära en seger eller nederlag i en vårdnadstvist.

Erfarenhet viktigt i val av advokat

Det kommer ofta till kvalitet på erfarenhet om en advokat blir en duktig familjerättsadvokat eller ej. En advokat som är duktig bör ha den rätta kunskapen om hur tingsrätt, socialtjänst och polisen, tänker och handlar i frågor som har med vårdnadsrätt att göra. Att ge sig in i en vårdnadstvist, kan innebära att man sällan frå hjälp som är adekvat från socialtjänst, barnpsykolog eller andra instanser i kommunen. En erfaren advokat kan hitta sätt och vägar som en förälder kan gå för att hitta sätt att vinna en vårdnadstvist. En duktgi advokat får ofta ett gott rykte och skvallret går snabbt om den som är bra på vårdnadstvister. Bor du i Göteborg? Om du bor i Göteborg och befinner dig mitt i en vårdnadstvist, eller vet att du kommer att vara i en vårdnadstvist inom några månader, kan du läsa mer på: https://www.vårdnadgöteborg.se.

24 Jul 2019