En expert till ditt försvar

Det är svårt att tänka klart när du blir anklagad för ett brott. Du vill bevisa att du är oskyldig, men om du nu faktiskt har begått en kriminell handling vill du givetvis få ett lågt straff.

Är du oskyldig kanske du ändå blir så nervös att du framstår som den värsta busen i hela Helsingborg. För att reda ut begreppen bör du från allra första början, redan vid det första polisförhöret, skaffa dig en försvarsadvokat. Den som kommer till din hjälp är då en riktig rättsexpert, en rutinerad brottmålsadvokat i Helsingborg. Anledningen till att det finns sådana är att myndigheterna strävar efter ett rättssäkert Sverige, så att alla som är anklagade får en rättvis prövning av sitt fall.

Böter, fängelse eller frikännande

Det är viktigt att du trivs med din advokat, och det är också viktigt att den du får kan tala för din sak på ett bra sätt. Känns det fel kan du helt enkelt be att få byta ut din försvarsadvokat. En brottmålsadvokat kan arbeta i olika roller, beroende på om klienten är en misstänkt gärningsman eller om det är ett brottsoffer. I rollen som försvarsadvokat ska han tillvarata klientens intressen och helst få fram ett frikännande. Om det inte är möjligt, försöker advokaten att verka för ett så lågt skadeståndsbelopp eller fängelsestraff som lagen tillåter. Du har en kunnig person vid din sida, även när det leder till rättegång, och därför kan du vara ganska säker på att du kommer att få det rättsskydd du behöver.

15 Jul 2021