Duktig advokat viktigast vid vårdnadstvist

Är du en förälder som har bestämt dig för att ansöka om ensam vårdnad om ditt barn? Det har varit lite olika turer när det kommer till att få ensam vårdnad om barn. Till en början (under 1980-talet) gjordes lagen om när det kommer till barns vårdnad, till att domstolarna skulle främja en gemensam vårdnad mellan mamman och pappan. Efter det blev det svårare för de föräldrar som ville ansöka om ensam vårdnad. Sedan gjordes lagen om, under 00-talet, när man såg att i de fall som ena föräldern blev utsatt för våld, skulle de inte ha gemensam vårdnad om det "förelåg risk för samarbetssvårigheter".

Det är viktigt att begära ensam vårdnad om barn som riskerar att fara illa, om den andra föräldern utsätter barnet för våld, övergrepp eller en psykisk misshandel som kan göra att barnet far illa. Man bör inte begära ensam vårdnad om ett barn, om det är så att man inte kan komma överens om små saker, som när barnet ska ha semester, vilka barnet ska umgås med, eller om barnens kläder. Det finns tyvärr inte resurser hos en domstol att kunna avgöra om sådana saker.

Socialtjänsten har "samarbetssamtal"

Om det inte är så att den andra föräldern förgriper sig på barnet, eller utsätter det för våld, så finns det "samarbetssamtal" hos socialtjänsten i den kommun där man bor. I sådana fall kan man träffas där och försöka komma överens om hur man kan göra kring ett barn för att skona det från föräldrarnas gräl. Men detta ska inte ske om den ena föräldern utsätter den andra föräldern för våld eller övergrepp. I sådana fall kan den förälder som blivit utsatt, hotas av den våldsamma föräldern. Det är som lagen säger, att det inte går att "samarbeta" med en person som utsätter den andra föräldern för våld, hot om våld eller som utsätter barnet för övergrepp eller våld.

Person som utövar våld är per definition våldsam

Ofta hänger dessa saker ihop; den som utöver våld mot en förälder, utövar samma slags våld även mot ett barn. Den som tror att det våld som en person utsätter den andra föräldern för, inte skulle utsätta barnet för våld, är antingen blind eller mindre intelligent. Finns det en människa som anser sig ha rätt att utöva våld mot en annan människa, utsätter ju den personen förstås barnet för samma slags våld. Att inte tro det är absurt. Av den anledningen bör den person som utsätts för våld, alltid ansöka om ensam vårdnad över ett barn och på så sätt skydda barnet från våldet. Och den som ansöker om ensam vårdnad bör anlita bästa tänkbara advokat. Den advokaten kan innebära skillnad mellan att lyckas få ensam vårdnad, eller misslyckas med det. Och det vill ju ingen. Läs mer här om hur du kan anlita en advokat i Uppsala för detta: https://www.advokatuppsala.biz.

19 Feb 2020