Barns rätt till tandvård

Alla barn har rätt att få hjälp med sina tänder. Barnens hälsa står inskrivet i FN:s barnkonvention och som medlemsland inom FN ska vi i Sverige följa konventionen. Det gäller såväl svenska barn, som asylsökande och papperslösa flyktingar.

När ett barn som bor i Sverige och är svensk medborgare blir ett par år sker i regel det första tandläkarbesöket. Det mesta av tandvården är gratis för barn. Det mesta av tandvården är faktiskt kostnadsfri för patienten ända upp till den dag man fyller 20 år. Samma regler gäller hos privata tandläkarmottagningar som hos folktandvården. Det finns också landsting i Sverige som har fri tandvård för unga medborgare ytterligare ett år till.

Rätt till tandvård under flykt

I dag finns en hel del barn som vistas i Sverige utan att vara medborgare. Det kan vara barn i familjer som söker asyl här i landet eller barn som är så kallade papperslösa flyktingar.

Enligt våra svenska lagar och regler har asylsökande barn samma grundläggande rättigheter till friska tänder som andra barn här i landet. Det gäller alla barn och unga som ännu inte blivit myndiga. De barnen ska alltså få tandvård på samma villkor som andra barn och behöver inte betala pengar för vården.

Först när en ung person blivit myndig gäller andra regler. Men också en asylsökande som fyllt 18 år har rätt till akut tandvård i Sverige. I alla fall inom folktandvården. Det är upp till tandläkaren att avgöra vilken vård som är akut och vilken som inte är det.  

Flyktingar som lever gömda i Sverige, så kallade papperslösa flyktingar som fått nej på sin asylansökan, har också rätt att få akut tandvård. Vården sker också i regel inom folktandvårdens regi och kostar ungefär en femtio kronor per behandlingstillfälle.

Du kan aktivt välja tandläkare för ditt barn

I dag har vi rätt att själva välja vilken tandvård vi vill ha. Du kan alltså själv boka tid hos folktandvården eller hos en privat tandläkare. Om du som förälder föredrar en privat tandläkare för ditt barn så är det helt upp till dig. Om du däremot inte gör något aktivt val så kommer ditt barn att bli kallad av den tandläkarmottagning som har ansvar för tandvården i hela ditt bostadsområde.

Hur ofta barn och unga behöver besöka till tandvården är upp till tandläkaren att bedöma. Om ditt barn skulle få problem med tänder eller munhälsa däremellan är det naturligtvis upp till dig som förälder att se till att ta kontakt med tandvården så att din barn kan få eventuellt nödvändig behandling.

Specialistvård kan kosta

Många landsting och regioner har alltså kostnadsfri tandvård för medborgare upp till 20 års ålder. Därefter är det upp till patienten själv att komma ihåg att ta kontakt med tandläkare. Då betalar man också för sina besök.
Det är vanligt att man har kontakt med samma tandläkare en längre period som då lägger in en kallelse med jämna mellanrum. Man kan också själv be att få bli kallad regelbundet för att kunna förebygga problem.

Det mesta av tandvården är alltså gratis för barn och unga under 20 års ålder. Men ibland behövs specialistvård för att behålla en god tandhälsa. Det kan till exempel handla om en tandställning under en period för att rätta till ett skevt bett. En sådan bedömning görs i regel av tandläkare och specialisttandläkare. Det är en tandvård som kan kosta pengar för att få och kostnaden kan variera mellan olika landsting. För att få tandvård av en specialist kan det också behövas en remiss.

12 Dec 2016