Barn vid skilsmässa – tips och råd

När föräldrar, oavsett om de är gifta eller sambos, separerar innebär det ofta en stor påfrestan på barnet. Detta gäller särskilt om barnen är små då det är extra viktigt att de bor i en trygg miljö så att de kan må bra. I vårdnadstvister och konflikter om var barnen ska bo är det extra viktigt att man tar hänsyn till barnet och alltid har dennes bästa i åtanke.

Vårdnaden och var de ska bo

Att föräldrarna har gemensam vårdnad över barnet har ingenting med att göra var och hur mycket barnet ska bo på ett visst ställe. Att ha vårdnaden om ett barn betyder att man har ansvar över vissa områden, såsom skolgång och att dess behov av omvårdnad uppfylls.

Om en förälder däremot har så kallad ensam vårdnad, innebär det att denne kan besluta om nästan allting som rör barnet. Dock kommer det här med ansvar – enligt rådande lagstiftning är föräldern med ensam vårdnad ansvarig för att underlätta eventuellt önskat umgänge mellan barnet och den förälder som inte har vårdnad.

Den med ensam vårdnad ska också informera och tala om för den andra föräldern om viktiga saker som rör barnet. Sådana saker kan till exempel vara skolgång, sjukdom eller flytt.

Rätt till umgänge

När föräldrarna till ett barn separerar och barnet bor hos en av föräldrarna, så har barnet fortfarande rätt att umgås med den andra föräldern också. Det råder en allmän konsensus om att det är bra för barnet att om gås med båda föräldrarna.

Om inte möjlighet till fysiskt umgänge finns uppmanas då kontakt i andra former, till exempel telefonkontakt. Det är dock viktigt att understryka att barnets absolut inte ha någon plikt att umgås med en viss förälder.

Boende växelvis

Växelvis boende betyder att barnet bor ungefär lika mycket hos de båda föräldrarna. Det finns gott om både förespråkare och motståndare till den här typen av boende, men en slutsats som många av de ändå komma fram till är att det framför allt blir vad föräldrarna gör det till. En förutsättning för att växelvis boende ska fungera är att föräldrarna lyckas hålla undan konflikter nära barnet. Det optimala är om föräldrarna bo så nära som möjligt när barnet sedan växer upp. Detta så att barnet enkelt kan ta sig till skolan och ha kvar samma kompisar.

29 Jun 2016