50 000 barn får se sina föräldrar separera – varje år

Det är inte alltid som det blir en vårdnadstvist bland dessa separationer. En vårdnadstvist skulle säkerligen göra det värre, men bara att föräldrarna separerar är något som påverkar de flesta barn väldigt mycket.

År 2011 fick 48 353 svenska barn se sina föräldrar separera, vilket motsvarar 3,2 % av alla barn vars föräldrar är gifta eller samboende. Andelen minskar dock. I början av 2000-talet kunde en minskning noteras. Efter 2006 ökade återigen antalet separationer något, men har börjat minska igen på senare tid.

Separationer vanligare bland samboföräldrar

Särskilt vanligt är det att barn med ogifta föräldrar får uppleva en separation mellan dem. Faktum är att nästan vart tredje barn har fått se sina föräldrar separera vid 17 års ålder. Hur många av dessa som resulterar i vårdnadstvister framgår inte av statistiken, men andelen bör vara tillräckligt stor för att inte försummas.

Ungefär dubbelt så många barn med ogifta föräldrar är med om en separation, än de med föräldrar som är gifta. Andelen separationer har minskat en bit under 2000-talet, precis som separationer mellan gifta. I början av 00-talet låg procentandelen på 5,4, medan den hunnit sjunka till 4,7 procent 2011.

Skillnad mellan kommuner

En skillnad som är värd att notera, är att barn i storstäderna (Stockholm, Göteborg, Malmö) upplever fler separationer än de barn som bor i förorterna. I Danderyd utanför Stockholm till exempel, var det endast 2,9 procent av barnen vars föräldrar separerade. Samma mönster märks inte bara i Stockholm, utan även i till exempel i Göteborg och Lomma.

Stockholm som län placerar sig ungefär i mitten över antalet barn som får uppleva en separation. Flest föräldrar som separerar finns i Örebro län, medan flest håller ihop i Jönköpings län.

När det kommer till kommuner över hela landet är skillnaderna ganska stora. Kommunen med lägst andel föräldrar som separerar är Ydre (1,6 %). Flest separationer av föräldrar sker i Storfors, där nästan 4 gånger så många fler går isär (6,2 %). Danderyd utanför Stockholm ligger ganska bra till med sina 2,0 procent.

Vårdnaden

Barn som lever med båda sina biologiska föräldrar har i de allra flesta fall båda föräldrarna som vårdnadshavare efter separationen. Endast ett fåtal procent går över till ensam vårdnad, och då är det oftast mamman som har vårdnaden. Hur ofta det här är resultatet av en vårdnadstvist i Stockholm (eller någon annan svensk stad) framgår inte.

Att så många föräldrar har gemensam vårdnad, kan delvis kanske förklaras med att lagarna på området har ändrats till att i högre grad stödja och uppmuntra gemensam vårdnad. Detta med hänsyn till barnets och föräldrarnas relation.

Mamman ”vinner” oftare en vårdnadstvist

En förhållandevis utbredd uppfattning i samhället finns att det alltid är mamman som vinner en ev. vårdnadstvist. Statistiken backar upp detta i förhållandevis hög grad. Enligt SCB är det ca 456 000 barn i Sverige som bor med en förälder, där 24 procent av dessa bor med en förälder som har ensam vårdnad. Av 24 procent har mamman ensam vård i 22 procent av fallen, medan pappan endast har ensam vård i 2 procent av fallen.

30 Apr 2017